DN skrev fredag 8. november hvordan advokat Alexander Hesselberg ble fratatt bevillingen etter å ha brukt klient Pål Karsten Fevangs klientmidler til å dekke inn restskatt. Hesselberg hadde full tilgang til kontoer etter å ha inngått en privat vergeavtale med forretningsmannen som var pleietrengende etter en ulykke i Panama.

Sønnen Pål Asbjørn Fevang har saksøkt advokat Hesselberg og hans forsikringsselskap AIG etter farens død.

Rettssaken var opprinnelig berammet i november, men nå er den flyttet etter at Hesselbergs prosessfullmektig har trukket seg. Bakgrunnen er at prosessfullmektig Rune Tveit ikke lenger vil representere Hesselberg i saken.

Anbefaler betaling

I et brev DN har tilgang til skriver Rune Tveit at han har frasagt seg oppdraget for Hesselberg, men at han fortsatt vil representere AIG om det blir aktuelt.

«Jeg vil anbefale AIG Europe Sa å utbetale kr 2 millioner, som er det beløp de maksimalt vil kunne holdes ansvarlig for under sikkerhetsstillelsen,» skriver Tveit og ber om å få tilsendt kontonummer.

Tveit påpeker videre at etter utbetalingen vil AIG gjøre gjeldende at de har gjort opp det de eventuelt kan holdes ansvarlig for i anledning tvisten.

– Av hensyn til taushetsplikten kan jeg dessverre ikke kommentere en verserende tvist, skriver Tveit i en epost til DN.

Ulik oppfatning

– Det følger av god advokatskikk at en advokat ikke skal representere klienter som kan ha ulik oppfatning, og da er det fornuftig av Tveit å fratre i rettssaken. Ut over det har vi ikke merknader til innholdet av en forliksforhandling Hesselberg ikke er del av, skriver advokat John Christian Elden på vegne av Hesselberg.

– AIGs saksbehandling har ikke vært spesielt tillitvekkende og har påført dødsboet kostnader som burde ha vært unødvendige, skriver advokat Tor Erik Heggøy.

Han representerer Pål Asbjørn Fevang i den sivile saken.

Tveit skriver til DN at denne uttalelsen får stå for Heggøys regning.

DN skrev lørdag 9. november at advokat Hesselberg fortsatt driver og eier Advokatfirmaet Hesselberg i Larvik etter å ha blitt fratatt bevillingen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, ved assisterende direktør Dag Eriksen, uttalte i samme sak at det er noe de har sett mer av de siste årene og at det er en bekymring. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.