Den mye omtalte fusjonen mellom Betonmast og Hæhre gikk opp i limingen kort tid etter at den var gjennomført. I vår ble det kjent at de to selskapene i BetonmastHæhre ønsker å skille lag igjen.

Finansmannen Øystein Stray Spetalen ble storeier i det sammenslåtte selskapet rett etter fusjonen og DN skrev i mars at han sitter på et papirtap på 115 millioner kroner etter prosjektet.

Mandag melder entreprenørgiganten AF Gruppen at det kjøper ut Betonmast fra den mislykkede selskapssammenslåingen.

AF Gruppen kjøper 100 prosent av aksjene i Betonmast as for 2,08 milliarder kroner. Kjøpet skjer gjennom selskapet Betonmast Holding as, som eies 66 prosent av AF-gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

– Betonmast har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2006 og er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter, sterk vekst, god lønnsomhet og solid ordrereserve, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

– Transaksjonen vil styrke AF Gruppens posisjon i det norske og svenske byggmarkedet, legger han til.

Etter en times handel er AF Gruppen opp 1,5 prosent på Oslo Børs

Har støtte fra 66 prosent

Kjøpet er betinget godkjennelse av generalforsamlingen i BetonmastHæhre som er planlagt gjennomført den 16. september. Aksjonærer som representerer 66 prosent av aksjene i BetonmastHæhre har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen.

Avtalt pris på aksjene er på 2,08 milliarder kroner, tilsvarende 140,50 kroner per aksje, i kontanter. Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet gjennom tilførsel av 352 millioner kroner i egenkapital til Betonmast Holding. AF Gruppen finansierer resten av kjøpesummen gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån.

Kjøpet er betinget av en begrenset juridisk og finansiell gjennomgåelse (due diligence) og av at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene.

Som følge at transaksjonen vil BetonmastHæhre endre navn til Hæhre & Isachsen Gruppen

Omsatte for 6,94 milliarder

Betonmast-konsernet har rundt 1000 ansatte og består av totalt 16 selskaper i segmentene Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Selskapene hadde en omsetning på 6,94 milliarder kroner og et driftsresultat på 217 millioner kroner i 2018.

AF Gruppen finansierer kjøpet gjennom eksisterende lånerammer i AF-gruppen samt ved å benytte eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon på 400 millioner kroner mot selskapets fire største aksjonærer, Obos, ØMF Holding as, Constructio as og Folketrygdfondet, som alle har forpliktet seg til å tegne de nye aksjene.

– Med vår inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan bidra til å øke verdiskapingen i selskapet på kort og lang sikt. Vi mener at dette er en veldig god løsning for selskapet, medarbeiderne og kundene, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Spetalen på eiersiden

Kort tid etter at entreprenørselskapene Betonmast og Hæhre Isachsen Group slo seg sammen for drøyt to år siden med ambisjoner om børsnotering, ble det hentet inn 600 millioner kroner i en rettet emisjon.

Finansmannen Øystein Stray Spetalen var sammen med Obos og Folketrygdfondet blant de største investorene som bidro med penger i emisjonen som ble plassert til en kurs på 380 kroner per aksje.

Det ga en verdi på hele BetonmastHæhre på rundt 5,6 milliarder kroner. Men som DN skrev i mars ble aksjen tidlig i vår omsatt for kun 160 kroner per stykk, noe som tilsvarer et verdifall på nær 60 prosent.

I 2018 omsatte BetonmastHæhre for 13 milliarder kroner og leverte et underskudd før skatt på 601 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.