Vinteren 2019 gikk en mann inn på nettstedet Ainvestments.com for å kjøpe aksjer i Airbnb.

Airbnb tilbyr korte eller lengre overnattinger ved at folk legger ut egne leiligheter eller hus, som folk så kan reservere og bo i over en avtalt periode.

Gjennom flere transaksjoner tidlig i februar la mannen inn bestillinger for aksjer i husvære-giganten for til sammen 648.712 kroner.

Imidlertid hevder mannen aldri å ha fått aksjene han betalte handelsplattformen Ainvestments for, og mener han er blitt svindlet. Banken mener på sin side at klageren ikke har dokumentert at han ikke har fått de tjenestene han betalte for. Det fremkommer i en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Airbnb er ikke børsnotert, noe som gjør det å skulle kjøpe aksjer i selskapet til en mer omfattende prosess enn hvis selskapet hadde vært offentlig.

Mener banken står ansvarlig

Ifølge avgjørelsen skal mannen ha gjennomført fem betalinger på til sammen 648.712 kroner over en tidsperiode fra 1. til 6. februar 2019, med den hensikt å investere i Airbnb-aksjer.

Pengene ble overført til brukerstedet Kadeky International/Ainvestment på Marshalløyene og i Praha, Tsjekkia.

Men per 6. februar hadde han ikke sett noe til aksjene som han trodde han hadde kjøpt, oppga mannen til Finansklagenemda. Samme dag hadde betalingsformidleren Nets stanset flere overføringer fra mannens konto, men godkjente disse etter å ha vært i kontakt med mannen.

Han opplyste da at overføringene skulle til Ainvestments, og oppfattet det slik at Nets ga klarsignal til investeringen.

Dagen etter fikk han to advarsler fra egen bank om nettstedet Ainvestments. Det førte til at han en uke senere, den 13. februar, sendte et reklamasjonsskjema til banken. 14. februar kansellerte han aksjekjøpet, men mottok aldri svar fra Ainvestments.

Han bestrider at det dreier seg om tap av gevinst som følge av dårlige investeringer, og mente banken eller Visa må stå ansvarlig for tapet.

«Klager anser at handelsplattformen hvor klager kunne foreta investeringer ikke var reell, og at selger ikke hadde nødvendig lisens til å drive handel. Som dokumentasjon på at handelskontoen ikke er reell, fremlegger klager skjermprint av kontoen som viser plasseringer klager mener ikke å ha utført [ …]. For å kunne utføre handler på finansmarkedene, kreves det nødvendige lisenser, noe selskapet ikke hadde. Klagers midler ble aldri kreditert en reell konto», heter det i mannen anførsel.

Får ikke medhold

Av den ferske avgjørelsen kommer det frem at banken mener det ikke er tilstrekkelig dokumentert at klager ikke har fått den tjenesten han har betalt for, altså aksjene.

«Det er klager som må sannsynliggjøre dette. Banken bestrider at bestemmelse i vilkårene (Visa) kommer til anvendelse. Banken anser at det er snakk om en ordinær trading som gir muligheter for svært høy og hurtig avkastning, men samtidig innebærer en tilsvarende høy risiko for tap», anfører banken.

Heller ikke Finansklagenemnda er videre imponert over mannens forklaring. I en enstemmig avgjørelse gir Finansklagenemnda Bank banken medhold, og viser til manglende dokumentasjon.

«Det er ikke fremlagt noen avtaledokumentasjon som beskriver nærmere hva klager har kjøpt til hvilken pris. Det er ikke opplyst hvordan handelen/avtalen kom i stand [ …], skriver nemnden.

Videre vises det til at det ikke er dokumentert noen skriftlig eller elektronisk avtale mellom kortholder og brukersted om hvilke tjenester klageren ble lovet, og som eventuelt ikke er mottatt.

«Kortholderen har etter dette ikke sannsynliggjort at vilkårene for tilbakeføring fra banken er til stede. Han kan ikke gis medhold i klagen», heter det i avgjørelsen.

Det var leder Trygve Bergsåker, selskapsrepresentant Knut Bjerve og forbrukerrepresentant Gyrid Giæver som deltok i behandlingen av saken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.