Etter å ha ligget fire år ved kai uten kontrakt fikk det avanserte oljeserviceskipet Akofs Seafarer i mai endelig jobb for oljeselskapet Equinor. Den etterlengtede kontrakten hadde en varighet på fem år og en total verdi på 370 millioner dollar, tilsvarende drøyt tre milliarder kroner med dagens valutakurs.

Denne inntekten er imidlertid ikke god nok til å forsvare den bokførte verdien av skipet i regnskapet til det Aker-kontrollerte selskapet. Derfor skriver Akastor i andre kvartal ned verdien på skipet med 322 millioner kroner.

Nedskrivingen skyldes ifølge Akastor at kontantstrøm-anslagene for skipet er blitt revurdert på grunnlag av den nye Equinor-kontrakten. Oppstart for kontrakten er først i 2020 og da skal Akofs Seafarer de neste fem årene jobbe med lette brønnintervensjoner på norsk sokkel for Equinor. Før den tid må skipet gjennomgå betydelige oppgraderinger.

Akastor opplevde sterk inntektsvekst i 2017, og den totale omsetningen steg til 873 millioner kroner, fra 697 millioner i samme periode året før.

Det Kristian Røkke-ledede selskapet klarte også å snu et driftsunderskudd i andre kvartal 2017 på 101 millioner kroner til et driftsoverskudd på 31 millioner kroner i årets andre kvartal.

Ordreinngangen var på 4,6 milliarder kroner i kvartalet. Samlet ordrereserve ved utgangen av juni var på 9,5 milliarder kroner. (Vilkår)

– Det er ekstremt irriterende, det er skikkelig vondt!
Brukeranmeldelser kan ha alt å si for hvor vi velger å legge ferien eller hvilken tilbyder vi går for. Men en håndfull dårlige anmeldelser kan være drepen for lokale turistoperatører.
02:20
Publisert: