Kjell Inge Røkkes-fornybarsatsing Aker Horizons, ledet av sønnen Kristian Røkke, la tirsdag frem resultatene for andre kvartal. Selskapets verdijusterte egenkapital, såkalt nav (net asset value), økte med 400 millioner kroner, til 17,4 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Ifølge Aker Horizons er verdiøkningen knyttet til at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen ble kjøpt av børs og slått sammen med Aker Horizons.

– Første halvår 2022 var preget av høy grad av markedsvolatilitet, og geopolitisk usikkerhet. Det ble igjen krig i Europa som gjorde forsyningskjedeforstyrrelser forårsaket av covid-pandemien mer sammensatte, og sendte energiprisene til himmels. Verden står nå overfor den utfordrende balansegangen å sikre rimelig energi, energisikkerhet og overgangen til karbonnøytralitet, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i en melding.

Kontantbeholdningen økte med over fire milliarder kroner, til rundt 9,5 milliarder kroner, i kvartalet.

Tallene for Aker Horizons presenteres på samme måte som i Aker-konsernet: det gjøres opp status for verdien i alle selskapene som eies, og det legges frem en samlet verdijustert egenkapital.

Intetsigende regnskap

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, mener det negative resultatet ikke kommer som noe sjokk. Han understreker at det vil ta tid før selskapet begynner å tjene penger.

– At regnskapet fortsatt viser store underskudd er som forventet. Aker Horizons er et utviklingsselskap som verdsetter eiendeler som har hatt negativ kursutvikling dette året. Det vil ta mange år før selskapet begynner å tjene penger, særlig på underliggende virksomhet. Men det vil komme noen overskudd innimellom hvis de selger selskaper eller prosjekter, sier han.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management, sier det vil ta lang tid før Aker Horizons får positiv inntjening.
Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management, sier det vil ta lang tid før Aker Horizons får positiv inntjening. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Videre fastslår Næss at selskapet befinner seg i en god økonomisk situasjon. Han påpeker videre at det er vanskelig å bestemme verdien av Aker Horizons ut ifra deres regnskap.

– Aker Horizon er et selskap der regnskapet gir lite informasjon om selskapets reelle verdi. Bedriftens inntjening ligger langt frem i tid og økonomiske kostnader slik som av- og nedskrivninger vil svinge fra kvartal til kvartal. Til tross for at bedriften har noe rentebærende gjeld, er bedriften i en solid finansiell stilling, avslutter Næss.

Storfusjon

30. mars kom nyheten om at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen skulle fusjoneres inn i morselskapet Aker Horizons som heleide datterselskaper, etter at Aker splittet ut og børsnoterte de to selskapene i løpet av en halvårsperiode fra sensommeren 2020. Fusjonen ble ferdigstilt i juni.

Aker meldte samtidig at det hadde en intensjon om å slå sammen Aker Offshore Wind med Mainstream Renewable Power, der Aker Horizons er majoritetseier med 54,4 prosent av aksjene. Sammen med dagens kvartalsrapport melder Aker Horizons at aksjonærene i de to selskapene har inngått en formell avtale om å slå sammen de to selskapene. Etter sammenslåingen vil Aker Horizons eie 58,6 prosent i det sammenslåtte selskapet.

Aker Carbon Capture blir det eneste fornybarselskapet i Aker-familien som består som eget selskap, dersom man ser bort ifra nyetablerte Aker Narvik, som nylig investerte rundt 300 millioner kroner i nord.

Nedtur på Børs

På Børsen har Aker Horizons-aksjen hatt en kraftig nedtur. Siden børsnoteringen i februar i fjor har aksjen falt over 60 prosent. Etter kvartalsrapporten faller selskapets aksjekurs snaue prosenten, og selskapet verdsettes i dag til rundt 11 milliarder kroner.

Også Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen hadde falt tungt på Børsen før de ble fusjonert inn i Aker Horizons.

I slutten av juni ble det kjent at selskapets investeringsdirektør Karl-Petter Løken slutter i Aker Horizons for å bli generalsekretær i Norges Fotballforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.