Fredag morgen la Aker Horizons, Røkke-familiens paraplyselskap innen det fornybare, frem tall for årets første kvartal. Selskapets verdijusterte egenkapital, såkalt NAV (net asset value), økte med 100 millioner kroner til 17 milliarder kroner, ifølge rapporten.

– Vi er fornøyd med å ha styrket Aker Horizons' finansielle posisjon ved å hente inn 10,4 milliarder kroner de siste to kvartalene. Vi ser økte investeringsmuligheter i lys av behovet for å akselerere energiomstillingen og styrke energisikkerhet, sier Kristian Røkke, administrerende direktør, i en børsmelding.

Verdiøkningen var drevet av vind- og solkraftselskapet Mainstream Renewable Power, som i mars ble verdsatt til 20 milliarder kroner etter penger i en kapitalutvidelse der japanske Mitsui investerte 5,5 milliarder kroner. Aker Horizons har bokført en verdiøkning på 2,4 milliarder kroner.

De børsnoterte selskapene trakk ned, etter kursfall for samtlige.

  • Aker Carbon Capture-verdiene ble nedjustert med 1,2 milliarder kroner
  • Aker Offshore Wind-verdiene ble nedjustert med rundt 780 millioner kroner
  • Aker Clean Hydrogen-verdiene ble nedjustert med rundt 310 millioner kroner

Tallene for Aker Horizons presenteres på samme måte som i Aker-konsernet: det gjøres opp status for verdien i alle selskapene som eies, og det legges frem en samlet verdijustert egenkapital.

Likviditetsreserven økte med drøye 650 millioner til 5,5 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld falt tilsvarende til 5,2 milliarder kroner.

Aker Horizons er storeier i en rekke noterte og unoterte fornybarselskaper. Snart vil organiseringen se veldig annerledes ut, etter det som har vært en svært hektisk vinter for Aker-selskapene og deres finansielle rådgivere.

Storfusjon

30. mars kom nyheten om at Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen skulle fusjoneres inn i morselskapet Aker Horizons som heleide datterselskaper, etter at Aker splittet ut og børsnoterte de to selskapene i løpet av en halvårsperiode fra sensommeren 2020.

Aker meldte samtidig at det hadde en intensjon om å slå sammen Aker Offshore Wind med Mainstream Renewable Power, der Aker Horizons er majoritetseier med 54,4 prosent av aksjene.

Fusjonen er ventet fullført i løpet av juni 2022, ifølge tidsplanen fra mars. Aker Carbon Capture blir det eneste fornybarselskapet i Aker-familien som består som eget selskap, dersom man ser bort ifra nyetablerte Aker Narvik, som nylig investerte rundt 300 millioner kroner i nord.

Aker Carbon Capture har falt 45 prosent fra toppen, men har fortsatt steget nær 300 prosent siden børsnoteringen i september 2020.

Aker Clean Hydrogen-aksjen har falt nær 70 prosent siden noteringen i mars 2021. For Akers del var det likevel positivt at selskapet fikk hentet 3,5 milliarder kroner ved noteringen. Aker Offshore Wind-aksjen har falt 50 prosent bare i år, etter tapte anbud.

Aker Horizons har i seg selv ikke vært noen børssuksess. Siden årsskiftet har aksjen falt nærmere 40 prosent, og i dag prises selskapet til 12,0 milliarder kroner.

Aker Horizons lanserte i fjor høst en storstilt satsing innen aktiv kapitalforvaltning, der målet er å bygge opp et fond på svimlende 1000 milliarder kroner. Satsingen har fått navnet Aker Asset Management, og skal ledes av tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, som tiltrådte i mars.

Storgevinst i Rec

Aker Horizons solgte porteføljeselskapet Rainpower til olje- og fornybarservicekonsernet Aker Solutions for rundt 100 millioner kroner i slutten av mars, med en klausul som kan øke salgssummen til 150 millioner kroner.

Et større og mer eventyrlig salg fant sted 23. mars, da Aker Horizons kvittet seg med sine resterende aksjer i den børsnoterte silisiumsprodusenten Rec Silicon. Aksjene ble solgt til det sørkoreanske selskapet Hanwha for rundt 1,4 milliarder kroner, det samme selskapet som kjøpte Rec-aksjer fra Aker Horizons for 400 millioner kroner i november 2021.

Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker kjøpte Rec-aksjer til heftig rabatt av en hardt presset Jens Ulltveit-Moe i desember 2019, etter at aksjen allerede hadde vært på en årelang og tilsynelatende endeløs nedtur.

Derifra kunne Aker følge kursen opp flere hundre prosent, og på veien lastet Aker opp med flere aksjer i en kapitalutvidelse. I 2021 ble aksjene overført til Aker Horizons, som altså solgte alt. Basert på DNs regnestykker, var gevinsten til Aker-systemet på nesten 1,5 milliarder kroner.

Industrikonsernet Aker eier over tre fjerdedeler av Aker Horizons. Milliardær, industribygger og fisker Kjell Inge Røkke eier igjen over to tredjedeler av Aker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.