Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap Aker Solutions økte omsetningen 10,6 milliarder kroner i andre kvartal 2022, mot syv milliarder i samme kvartal året før.

Det viser selskapets andrekvartalsrapport lagt frem torsdag.

På forhånd var det ventet en omsetning på 8,6 milliarder, ifølge analytikerestimater hentet inn av TDN Direkt.

Konsernet fikk en justert ebitda (driftsresultat før rente, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 691 millioner kroner, mot 392 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd var det ventet en justert ebitda på 565 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus, skriver TDN Direkt.

– Veldig fornøyd

– Resultatet understreker at vi fortsetter å møte våre økonomiske mål, jeg er veldig fornøyd, sier konsernsjef Kjetel Digre i en pressemelding.

Selskapet hadde en ordreinngang på 13,6 milliarder kroner ved inngangen av kvartalet, mens ordrereserven var 52,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

18,2 milliarder kroner av ordrereserven er for arbeid i 2022, 19,6 milliarder kroner er for arbeid i 2023, 8,2 milliarder kroner er for 2024, mens resterende 6,6 milliarder kroner er for 2025 og utover, ifølge TDN Direkt.

– Markedsutsiktene fortsetter å være positive til tross for noen begrensninger i forsyningskjedene som følge av den siste tidens uheldige geopolitiske hendelser. Aker Solutions befinner seg i en god posisjon for å tjene på gjeninnhenting på kort sikt, så vel som strukturelle endringer i energimarkedet, sier Digre i meldingen.

Basert på pågående prosjekter og sikret ordrereserve venter Aker Solutions en omsetning i 2022 som er rundt 30 prosent høyere enn i 2021, ifølge TDN Direkt.

Selskapet ser i tillegg fortsatt høyere underliggende ebitda-margin i 2022 sammenlignet med 2021, skriver TDN Direkt.

I Subsea-segmentet er marginene nå ventet på rundt 15 prosent for 2022. Nylige tildelinger av flere viktige FEED-kontrakter, kombinert med høy anbudsaktivitet, støtter opp om potensialet for en rekordhøy ordreinngang i 2022 og 2023 for Aker Solutions, skriver selskapet, ifølge TDN Direkt.

FEED står for «Front ENH Engineering Design», og er en kontrakt for gjennomføring av forhåndsstudier.

Torsdag handles aksjen for 26 kroner, og selskapet har en markedsverdi på 13 milliarder kroner.

Under selskapets kvartalspresentasjon torsdag sa Digre at anbudsaktiviteten er rekordhøy med god balanse på tvers av segmenter, og Aker Solutions har fått økt tillit til en robust flerårig markedsvekst på tvers av områder som er relevante for selskapet, ifølge TDN Direkt.

Anbudsaktiviteten i første halvår 2022 har vært svært høy, og Aker Solutions byr for tiden på kontrakter på til sammen omtrent 105 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Ønsker endringer i fornybarbransjen

Selskapet forventer en betydelig oppgang i investeringer i både olje, gass og fornybarenergi fremover.

– Det forventes betydelig vekst på norsk sokkel knyttet til fristen våre kunder har for å sende inn planer for feltutbygginger ved slutten av året. Den viktigste «take-awayen» er nok at incentivene på norsk sokkel vil gi et solid aktivitetsnivå for leverandørene i flere år, helt inn i 2028, sier Digre, ifølge TDN Direkt.

Selskapet ønsker nå å initiere endringer i fornybarbransjen.

– Aker Solutions opplever at rammeverket bransjen opererer under ikke er bærekraftig på lang sikt. Myndigheter har en sentral rolle for å sikre en bærekraftig fremtid for bransjen gjennom forutsigbarhet og balanse mellom risk-reward, skriver selskapet i rapporten.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.