Staten, ved nærings- og fiskeridepartementet, melder torsdag morgen at det har solgt rett over 30 millioner aksjer i Aker Solutions til en kurs på 39,3 kroner per aksje.

Dermed har staten kvittet seg med rundt halvparten av sin eierandel i Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap for til sammen 1,2 milliarder kroner. Etter blokksalget har staten forpliktet seg til å ikke selge seg ytterligere ned de neste tre månedene, også kjent som en såkalt lockup-avtale.

Etter transaksjonen sitter staten igjen med 6,11 prosent av aksjene i Aker Solutions, og er dermed nest største eier etter Røkkes Aker Holdings. Meglerhusene Pareto Securities og Sparebank 1 Markets bisto staten med aksjesalget, mens advokatfirmaet Wikborg Rein var juridisk rådgiver.

Aker Solutions har gått som en kule på børs i år, med en oppgang på nær 90 prosent siden årsskiftet.

Nedsalget kommer morgenen etter at staten onsdag ettermiddag skrev at det vurderte et nedsalg.

Sterke tall

Aker Solutions la frem tall for tredje kvartal forrige uke. Selskapet fikk en omsetning på ti milliarder kroner, mot 7,3 milliarder kroner i samme kvartal 2021. Resultat før skatt endte på 450 millioner kroner, opp fra 111 millioner kroner året før.

Ordreinngangen var på 8,2 milliarder kroner i tredje kvartal, mens ordrereserven var 50,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Resultatene våre for tredje kvartal viser at vi fortsatt er i rute med våre finansielle mål, og jeg er fornøyd med resultatene for kvartalet. Markedsutsiktene for Aker Solutions er fortsatt positive. Selskapet er godt posisjonert for å kapitalisere på situasjonen både kortsiktig sikt og på lengre sikt med strukturelle endringer i energimarkedene, sier Digre i en pressemelding fra selskapet, sa toppsjef Kjetel Digre.

I slutten av august ble det kjent at Aker Solutions danner et nytt selskap for undervannsvirksomhet i energisektoren sammen med giganten Schlumberger og Subsea 7. Aker Solutions fikk 6,8 milliarder kroner, blant annet i Schlumberger-aksjer, og bokførte en gevinst på nesten ti milliarder kroner totalt.

Forbi det fornybare

Dagens Aker Solutions ble til etter en sammenslåing av Aker Solutions og oljeservicekonsernet Kværner sommeren 2020. I denne forbindelse kom Aker og staten til enighet om å løse opp det felles eierskapet gjennom Aker Kværner Holding, og etter dette har staten eid aksjer i Aker Solutions og Akastor direkte.

Samtidig med fusjonen valgte Aker å skille ut vind- og karbonfangst-virksomhetene i egne selskaper ved navn Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

De to selskapene ble, i likhet med så mange andre selskaper innenfor fornybarsegmentet, notert på lavterskelsmarkedsplassen Euronext Growth høsten 2020. Kursutviklingen var lenge eventyrlig for begge selskapene. Aker Carbon Capture-aksjen steg nær 600 prosent på litt over ett år, men har falt 65 prosent siden kurstoppen i november 2021 og prises nå til 7,4 milliarder kroner.

Aker Offshore Wind-aksjen steg på sin side over 250 prosent på fem måneder etter noteringen, men kollapset på børs før selskapet ble tatt inn under Røkkes fornybare paraplyselskap Aker Horizons i mars i år.

For rundt to år siden påbegynte Aker Solutions en prosess for å bli et olje- og fornybarserviceselskap, men det er fortsatt olje og gass som dominerer. Etter en kursoppgang på 170 prosent siden årsskiftet 2021 prises selskapet nå til 21,6 milliarder kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.