Fredag morgen la Aker Biomarine frem sine tall for første kvartal. Kjell Inge Røkkes-kontrollerte Aker eier nær 80 prosent av aksjene i Aker Biomarine gjennom datterselskapet Aker Capital.

Selskapet, som driver med fangst og foredling av krepsdyret krill, rapporterer om en omsetning på 533 millioner kroner i første kvartal.

Aker Biomarine hadde et driftsresultat på 75,9 millioner kroner, som er en økning på 19 prosent mot samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt endte på minus 91,8 millioner kroner.

– Aker Biomarine leverer sterk vekst i vårt merkevaresegment og rekordhøy høsting av antarktisk krill i kvartalet, sier administrerende direktør i Aker Biomarine, Matts Johansen.

Aker Biomarine gjentar veiledningen for 2022, med forventet årlig salgsvekst på 20–25 prosent.

Selskapet legger opp til et gjennomsnittlige årlige slaktevolum på 55.000-60.000 tonn, selv om det vil være sesongmessige og driftsmessige variasjoner fra år til år. Slaktevolumet så langt i 2022 er om lag 25.800 tonn.

Aker Biomarine sysselsetter skipsmannskap fra både Russland og Ukraina gjennom tredjepartsselskaper.

Med hensyn til den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, vurderer selskapet kontinuerlig hvordan man kan gi støtte til mannskapet i disse utfordrende tider, mens de fortsetter med krillinnhøstingsoperasjoner, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Per nå driver Aker Biomarine sin krillfangst som normalt, men følger tett med på krigssituasjonen. Selskapet har også vedtatt en risikostyringspolicy for å identifisere, måle og redusere risikoer.

På grunn av Russlands begrensede tilgang til SWIFT-systemet, har tredjepartsselskapet utfordringer med betalinger til det russiske mannskapet.

Disse utfordringene er blitt løst med andre tiltak som er typiske i bransjen, som kontantbetalinger og utsatte betalinger, skriver BioMarine i kvartalsrapporten. Konsernet har også implementert en internkontroll for å redegjøre for disse operasjonelle endringene.

I løpet av kvartalet har konsernet også vurdert andre implikasjoner fra krigen mellom Russland og Ukraina. Det bekreftes at konsernet ikke har annen forretningsaktivitet, inkludert investeringer, kunder og leverandører, i Russland eller Ukraina.

Basert på en høynivåanalyse av konsernets hovedkunder og leverandører, har ingen av dem russisk eierskap eller andre nøkkelrelasjoner til Russland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.