Ferske kvartalstall fra det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet Aker viser at andre kvartal på langt nær klarte å leve opp til braksuksessen fra første kvartal.

I sum falt nettoverdien av Aker-konsernets investeringer med hele 11,4 milliarder kroner i andre kvartal. Det utgjør en verdireduksjon på drøyt 20 prosent i forhold til verdien ved utgangen av første kvartal.

Fallet kommer etter en betydelig verdiøkning i første kvartal da Oslo Børs, og særlig oljeeksponerte aksjer, hentet seg inn etter et kraftig markedsfall på tampen av 2018.

I første kvartal steg derfor nettoverdien av Akers investeringer med 34 prosent, fra nær 42 milliarder kroner ved inngangen til året, til drøyt 56 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

To tredjedeler i olje

Samlet for første halvår steg nettoverdien av Akers investeringer med 4,7 milliarder kroner, inkludert totale utbytter på 1,7 milliarder. Ved utgangen av andre kvartal hadde dermed investeringene en nettoverdi på totalt 44,8 milliarder kroner.

Aker-aksjen falt over seks prosent torsdag.

De senere årene har verdiene vokst særlig i det børsnoterte olje- og gasselskapet Aker BP – i tillegg til ny virksomhet utenfor Afrika gjennom Aker Energy.

I dag utgjør leting og utvinning rundt to tredjedeler av Akers verdier, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Da jeg begynte, var leting og utvinning av olje og gass en forsvinnende liten del av Akers virksomhet. Siden har vi utviklet Aker BP til å bli et av de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs, og det klart største i Aker. De ansatte i Aker BP fortjener stor honnør, og vår medeier BP har siden fusjonen i 2016 vært en konstruktiv og viktig bidragsyter, sier han.

I en plan frem mot 2025 anslår Aker at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og i utlandet skal utgjøre én millioner fat oljeekvivalenter daglig – fordelt omtrent likt på Aker BP og Aker Energy.

Aker Energy utvikler felt på dypt vann utenfor Ghana i Afrika, og det samme gjør selskapet AGM Petroleum – der Kjell Inge Røkke personlig er desidert største eier. Planen er at AGM blir en del av Aker Energy, og at Aker Energy trolig børsnoteres innen 12 til 18 måneder.

Oljefunn i Ghana

Torsdag melder Aker at AGM har gjort et viktig oljefunn i Ghana, etter investeringer på 1,5 milliarder kroner over fem år.

– AGM har de siste ukene boret letebrønner og konstaterer at det er funnet olje. Selskapet vil komme tilbake til volumer etter at pågående boreoperasjoner er avsluttet og analysert. Det skjer trolig i løpet av tredje kvartal i år, sier Eriksen.

– Én million fat i 2025: Skjer det på egen hånd, eller ved hjelp av oppkjøp?

– Vi kommer langt mot målet i Norge ved å utvikle ressurser Aker BP har i sin portefølje. Men vi håper selvsagt at selskapet gjør flere funn, og er åpen for nye oppkjøp eller andre transaksjoner.

– Er det nødvendig for å nå målet?

– Det beror på hvilke funn Aker BP gjør utover det som allerede ligger i porteføljen. Av natur er Aker alltid åpen for transaksjoner som vi finner verdiskapende, sier Eriksen.

Kjell Inge Røkke startet med én fiskebåt – nå er han en av Norges største arbeidsgivere
Video fra Dagens Næringsliv
03:46
Publisert:

Skyter inn egenkapital

Han fortsetter:

– I Afrika er Aker Energy og AGM et utgangspunkt. Det vil være nødvendig både med ytterligere areal og flere funn – og antakelig oppkjøp – for å realisere målet om å produsere 500.000 fat om dagen i løpet av seks år.

– Må Aker skyte inn ny kapital?

– Aker BP er godt kapitalisert for å realisere målene om vekst. I Aker Energy har vi lenge kommunisert at planen er å invitere inn medeiere, antakelig kombinert med børsnotering.

– Hvor mye penger trengs?

– Det må vi komme tilbake til.

– Skal dere beholde majoriteten i Aker Energy?

– Aker er i førersetet i alle Aker-selskaper, og det vil vi også være i Aker Energy, sier Eriksen.

Teknologiselskapet Cognite – ledet av John Markus Lervik – er den raskest voksende delen i Aker-systemet. Ny teknologi skal bidra til å få ned driftskostnadene offshore i Aker BP med 18 prosent ved utgangen av året. Aker BP har krav om lønnsomhetsnivå på 35 dollar per fat i nye oljefelt.

– Cognite-teknologi har allerede bidratt til å gjøre felt i Aker BPs portefølje mer lønnsomme, sier Eriksen.

Samlet fikk Aker-selskapene et resultat før skatt på 566 millioner kroner i andre kvartal. Dette er en nedgang fra et overskudd før skatt på 1,17 milliarder kroner i samme kvartal året før. I årets første kvartal leverte Aker-konsernet et samlet resultat før skatt på 777 millioner kroner.

Kjell Inge Røkkes investeringsselskap TRG Holding eier rundt to tredjedeler av aksjene i Aker. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.