Høsten 2014 tok Aker-sjef Øyvind Eriksen imot forfatter Henrik H. Langeland på sitt kontor, som da var på Aker Brygge, for å fortelle DN at Langeland skulle skrive historien om Aker de siste 25 år til 175 årsfeiringen i 2016. Men Aker og storeier Kjell Inge Røkke likte ikke manuskriptet, og vil ikke gi den til sine ansatte som jubileumsbok.

Eriksen, som selv er jurist og som før han begynte i Aker i 2009 jobbet i BA-HR, mener heller ikke forlaget Tiden kan gi ut boken på ordinært vis i bokhandel.

«Manuskript ikke godkjent»

– Slik Aker ser det, foreligger det ikke godkjent manuskript, det er ingenting å utgi. Manuskriptet er ikke egnet som jubileumsbok. Våre mange tusen ansatte ville da ha fått en bok som beskriver et Aker som for lengst er historie, sier Eriksen.

Øyvind Eriksen ga Henrik H. Langeland i oppdrag å skrive boken om Akers siste 25 år.
Øyvind Eriksen ga Henrik H. Langeland i oppdrag å skrive boken om Akers siste 25 år. (Foto: Per Thrana)

– Betyr det at Tiden ikke har noen juridisk mulighet til å gi ut bok?

– Det er Akers syn.

– Men hvis Tiden går videre og gir ut boken?

– I Aker er vi vant til at profesjonelle aktører respekterer inngåtte avtaler. Jeg vil ikke spekulere i hva Tiden vil gjøre, sier Eriksen.

– Er disse avtalene Aker har med forfatter og forlag så potte tette at det ikke er noen som helst tvil?

– Aker mener det. Det er ikke noe ferdig manuskript før Aker har godkjent det. Konsekvensene av det er at det heller ikke er noen rettigheter til manuskript å utgi.

– Vi har både vetorett og opphavsrett til innholdet, og eier rettighetene, skyter informasjonsdirektør Atle Kigen inn.

– Så forfatter har overdratt opphavsretten til Aker?

– Ja, Aker har opphavsretten, det står i avtalen. Tiden har eksklusive utgiverrettigheter til å utgi en omforent bok, men slik finnes altså ikke, sier Kigen.

Forlaget holder på sitt

Forlagssjef Richard Aarø i Tiden Norsk Forlag kommenterer Eriksens uttalelser slik:

– Vi har vært i dialog med Aker i flere omganger, og det er ingen nye momenter i det som nå sies. Det eneste overraskende i dette er at konsernsjef Øyvind Eriksen velger å uttale seg til mediene heller enn å videreføre dialogen som avtalt. Vi holder fast ved at vår utgivelsesrett er intakt, skriver Aarø i en epost.

Forlagssjef Richard Aarø i Tiden ønsker å gi ut Aker-boken.
Forlagssjef Richard Aarø i Tiden ønsker å gi ut Aker-boken. (Foto: Kristin Svorte)

– Er det mulig å få se avtalen som er inngått med Aker?

– Den avgjørelsen overlater jeg til Aker. Vårt ønske er som kjent å utgi boken, ikke krangle i media.

– Mener Tiden at det foreligger et ferdig manuskript som forlaget har utgiverrettigheter til?

– Manuset som foreligger er ferdig fra forfatterens hånd, og Aker sier at både forlag og forfatter har levert som avtalt. Dessuten har de hatt god anledning til å komme med sine innspill. Svaret er altså ja, skriver Aarø.

Henrik H. Langeland ønsker ikke å kommentere saken.(Vilkår)

Går det an å få boliglån på to minutter i DNB? Se hvordan det gikk da DNs journalist testet
02:04
Publisert: