66,9 milliarder kroner.

Det er Akers verdijusterte egenkapital ved utgangen av andre kvartal 2021, og omfatter altså verdien av Kjell Inge Røkkes børsnoterte industrikonserns underliggende selskaper. Tallet er historisk høyt.

– Bak verdiskapingen er det en portefølje som gjennomgående opplever høy aktivitet og vekst i sine markeder. Det reflekterer sentimentet etter hvert som de ulike markedene gjenåpner etter måneder med koronabegrensninger, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til DN.

I første halvår økte verdiene med 14,4 milliarder kroner justert for utbytte, mens økningen fra første til andre kvartal var 5,6 milliarder kroner, inkludert utbetalt utbytte på 900 millioner kroner.

«Enkeltfaktorer»

Det er oljeselskapet Aker BP som er Akers største investering, fulgt av fornybarsatsingen Aker Horizons. Det er under sistnevnte at de flerfoldige, grønne selskapene som Aker Clean Hydrogen, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, er organisert.

Aker BP ga det største bidraget til Aker-systemet med en verdiøkning på 4,9 milliarder kroner i andre kvartal, drevet av den betydelige oppgangen i oljeprisen.

Nest etter Aker BP bidro programvareselskapet Cognite mest – med 3,6 milliarder kroner – til den verdijusterte egenkapitalen i første halvår. I mai ble selskapet – som planlegger notering på Nasdaq-børsen i USA – verdsatt til over 13 milliarder kroner etter at et venturekapitalfond skjøt inn 150 millioner dollar i frisk kapital, tilsvarende 1,2 milliarder norske kroner etter daværende kurs.

Eierposisjonene i Aker Horizons og krillselskapet Aker Biomarine falt på sin side i verdi i andre kvartal med henholdsvis 1,4 milliarder og 1,6 milliarder kroner. Sistnevnte trakk ned den verdijustert egenkapitalen med tre milliarder kroner i første halvår.

Aker-sjef Eriksen mener kvartalet er nok et bevis på verdien av å ha flere ben å stå på.

– I dette kvartalet er det særlig positive bidrag fra Aker BP og Cognite, mens Aker Biomarine og et par av selskapene i Aker Horizon trakk ned. Variasjonene både på positiv og negativ side lar seg forklare av enkeltfaktorer som det er viktig å forstå og arbeide med videre, sier han, og legger til:

– Vår eieragenda endres ikke av kvartalsvise kursendringer med mindre de skyldes mer fundamentale endringer i relevante markeder eller virksomheter.

Ras på Børsen

Røkke og Aker har vært svært aktive i kapitalmarkedet det siste året. I fjor sensommer og høst ble fornybarselskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture notert på Oslo Børs og er i dag priset til samlet over 13 milliarder kroner.

Tidligere i år ble også Aker Clean Hydrogen og det overordnede selskapet Aker Horizons børsnotert. Kursmessig har aksjene fått juling så langt i år.

Aker Offshore Wind er mer enn halvert siden toppen i januar, mens Aker Carbon Capture har falt over 20 prosent i samme tidsperiode. Både Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen har falt rundt 40 prosent siden første handelsdag i henholdsvis februar og mars i år.

Nedgangen i Røkkes grønne aksjer henger blant annet sammen med et skifte i investorenes interesse på bekostning av såkalte vekstaksjer, som prises særlig på potensial for fremtidig inntjening.

Aker-sjef Eriksen tar imidlertid kursfallet med ro, og viser til at fornybar energi og grønn teknologi fortsatt er relativt umodne segmenter.

– Vi ventet store markedssvingninger innenfor Aker Horizons satsingsområder, og vi har i første halvår hatt motvind for en del grønne aksjer. Det kommer etter en lang periode med kraftig medvind. En hovedårsak til at enkelte av Horizons-selskapene så langt i år har hatt en dårligere utvikling enn ventet kan tilskrives markedsutviklingen, sier han.

Eriksen er likevel klar på at det viktige for Aker er det langsiktige.

– Det viktige for oss er at vi har sådd frø for å høste de langsiktige fruktene, og ikke «spirer» i løpet av uker eller enkeltkvartaler. Mengden av kapital som mobiliseres for å ta del i den grønne omstillingen øker fra måned til måned.

Ser stor fremtid for unge, grønne selskaper

Sommeren 2021 markerer også at det nå er omtrent ett år siden Aker slapp nyheten om etableringen av nå børsnoterte Aker Horizons – samt nyheten om å skille ut havvind og karbonfangst i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture fra Aker Solutions.

Aker-sjef Øyvind Eriksen har store forventninger til fremtiden for de unge selskapene, men anerkjenner samtidig at det vil kunne komme fartsdumper underveis.

Kursfallene for Røkkes grønne selskaper til tross, så har Aker Horizons allerede rukket å bli Akers nest største selskap målt i verdi.

– Selskapet har det siste året gjort en kjempejobb med etablering og utvikling, både organisk og gjennom transaksjoner. Det er samtidig periodiske plusser og minuser også i Aker Horizons-porteføljen. Selv om verdien på Clean Hydrogen og Offshore Wind falt i andre kvartal er begge selskapene allerede godt posisjonert i fornybare industrisegmenter med enorm vekst og mange prosjektmuligheter, sier Eriksen.

Vil ikke si noe om Cognite-notering

Programvareselskapet Cognite, som altså var den nest sterkeste bidragsyteren til verdiøkningen i andre kvartal, er Eriksen full av lovord om.

– Markedet for industriell software gjorde et kvantesprang i løpet av fjoråret, og flere bedrifter ser ikke bare nødvendigheten med å effektivisere gjennom denne typen teknologi, men erkjenner også at nøkkelen ligger i relevant, effektiv og kvalitetssikret tilgang på data, sier Eriksen.

Aker-sjefen vil imidlertid ikke gå nærmere inn på akkurat når en børsnotering kommer til å skje.

– Det er en strategi som ligger fast og som er forankret med Accel og TCV som medeiere. Det er ikke tidfestet. Når en eventuell børsnoteringer skjer vil bero på markeds- og selskapsutviklingen.

I Akers andrekvartalsrapport ble det også klart at selskapet skriver ned verdien i bitcoin-satsingen Seetee.

– Nedskrivningen er en konsekvens av kursutviklingen til bitcoin, og er ikke en nedskrivning av Seetee-investeringen utover det som gjenspeiles i markedsutviklingen, sier Eriksen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.