Kjell Inge Røkke eier over to tredjedeler av Aker og kan se frem til et utbytte på 1,2 milliarder kroner til sitt private investeringsselskap The Resource Group (TRG).

Styret i Aker har nemlig besluttet at utbyttet fra milliardkonsernet Aker skal økes fra 22,50 kroner per aksje i fjor til 23,50 kroner per aksje i år.

Verdt 50 milliarder

Akers verdijusterte egenkapital økte til 50 milliarder kroner i fjerde kvartal – opp rundt syv milliarder kroner fra tredje kvartal og rundt åtte milliarder kroner fra samme periode året før.

– 2019 var et veldig godt år for Aker. Verdijustert egenkapital økte med ti milliarder, avkastningen ble på 22,5 prosent inkludert utbytte. Alt i alt et veldig godt år, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Han trekker også frem positiv utvikling i de unoterte selskapene i porteføljen – Cognite, Aker Energy og Aker Biomarine.

– Disse selskapene har langt høyere verdi enn det som fremgår av våre regnskaper, sier Eriksen, og viser til at de er bokført til kostpris i balansen.

– Det er litt trøbbel i oljeservice?

– Kværner, Akastor og Aker Solutions har unik teknologi og kompetanse, men frustrerende lav verdsettelse i dagens marked. Del skyldes dels eksterne og dels interne forhold. Markedsutsiktene er krevende, og Aker forventer at de vil være det i lang tid fremover, sier Eriksen.

Eriksen: Forblir olje og gass

Oljeselskapet Aker BP leverte nylig resultater og overrasket positivt. Aksjekursen ble sendt oppover på Oslo Børs. Akers børsverdi er i stor grad avhengig av børsutviklingen for dette ene selskapet.

I sitt brev til aksjonærene skriver Aker-sjef Eriksen at fakta og tall viser at verden vil trenge mer olje og gass, samt mer ren energi. Han er klinkende klar på at Aker BP skal forbli et rent olje- og gasselskap.

– «Energitillegg» er etter vår mening enn mer passende beskrivelse av oppgaven vi står overfor enn «energiovergang», sier Eriksen, som mener realiteten passer godt Akers portefølje av ulike selskaper som fokuserer på hvert sitt segment.

– For Aker BP er det olje og gass, sier han.

Smell for Aker Solutions

Mesteparten av verdiøkningen til Aker kommer fra nettopp Aker BP som økte verdiene med 7,1 milliarder kroner fra tredje kvartal til fjerde kvartal. Akers totale utbytter fra sine oppstrømsvirksomheter var rekordhøy på 3,38 milliarder kroner i 2019.

Nylig leverte Aker Solutions svake resultatet og aksjekursen stupte. Mens inntektene var på nivå med forventningene skuffet utsiktene på marginene for driftsresultat før avskrivninger (ebitda).

Fra tredje kvartal til fjerde kvartal falt Akers verdier i Aker Solutions med 41 millioner kroner.

«Fremover vil fokuset for Aker Solutions være sentrert rundt ordreinngangen, forbedringer i prosjektporteføljen, kostnadsreduksjoner og effektivitetsprogrammer», heter det i kvartalsrapporten til Aker.

Selskapet skriver videre at det fremover vil vurdere blant annet reduserte investeringer, forbedring av arbeidskapitalen og strukturelle alternativer.

Noaka-spørsmålet

En av Akers store utfordringer er å få løst Noaka-floken mellom Aker BP og Equinor. Noaka-funnet ligger an til å bli Aker BPs neste store utbygging på norsk sokkel, men de to partene har lenge vært uenige om hvordan funnet på mellom 500–700 millioner fat olje og gass skal bygges ut.

Øyvind Eriksen erkjenner at dialogen rundt Noaka ikke har vært enkel, men at samarbeidet nå er tilbake på riktig spor.

– For å lykkes med Noaka burde Equinor og Aker BP samordne både teknisk konsept og kommersielle interesser. Det er allerede god fremgang. Derfor er jeg mer sikker enn noensinne på at vi til slutt vil klare å gjøre Noaka til nok et verdiskapende prosjekt sammen med Equinor, sier Eriksen.

Da DN skrev om en mulig Noaka-løsning tidligere denne uken uttalte Equinor at det har en god og konstruktiv dialog med Aker BP.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.