Hvilket fond har hatt høyest avkastning på 2000-tallet? Og hvilket fond har gjort det dårligst? 

DNs nye tjeneste, som du finner i bunn av denne saken, inneholder alle norske aksjefond, det vil si aksjefond som investerer i aksjer på Oslo Børs. Norske privatkunder har plassert nærmere 30 milliarder i denne typen fond. Tre norske aksjefond passer på halvparten av pengene som norske privatkunder har plasser i norske aksjefond.