Siden gründerne bak finanssuksessen Skagenfondene gikk hver til sitt i 2014, har pengene strømmet ut av Skagens fond hvert eneste år. I sum har fondssparerne tatt ut netto nesten 110 milliarder kroner siden 2013. Dette er altså summen av hva som er trukket ut, og hva som er satt inn i fond i Skagen.

Det var i 2014 store omveltninger på eiersiden i Skagen. Blant annet trakk Kristian Falnes og Åge Westbø seg ut av selskapet, og Harald Espedal gikk av som toppsjef. I 2017 ga også Kristoffer Steensrud seg som forvalter for det kjente Kon-Tiki fondet.

I dragsuget etter de kjente forvalterstjernene har også store pengesummer forsvunnet ut av bakdøren i Skagenfondene.

Fjoråret var intet unntak. I løpet av hele 2018 tok kundene ut 22,2 milliarder kroner fra fondene. Dersom man tar hensyn til hvor mye som samtidig ble investert i de samme fondene var den såkalte nettotegningen på minus 13,9 milliarder kroner.

Flukten fortsetter

Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser at utviklingen har fortsatt inn i 2019. Bare i mars var nettotegningen i Skagens fond på minus 698 millioner kroner.

Det er betydelig svakere enn de fleste andre fondsselskapene i Norge. Til sammenligning hadde de 22 selskapene i VFFs oversikt samlet en positiv nettotegning på vel 5,5 milliarder kroner i mars.

Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen, mener at de svake tallene i mars skyldes enkelttransaksjoner.

– Det preges av et par store disposisjoner. Her inngår en stor utenlandsk kunde, samt flytting av interne pensjonsmidler fra en aktør over til en annen. Disse pengene vil komme igjen neste måned, skriver han i en epost til DN.

Hittil i 2019 har den samlede nettotegningen for Skagenfondene vært på minus 1,96 milliarder kroner. Det betyr at ved utgangen av mars var Skagens totale forvaltningskapital på 61,5 milliarder kroner.

I ferd med å snu skuta

– Vår målsetning er å gi kundene best mulig risikojustert avkastning. Det arbeidet ser ut til å gi resultater, sier Bergskaug

Han påpeker at to av fondene som fikk merke fjorårets uroligheter mest, har gjort det svært godt hittil i år. Skagen Focus og Skagen Insight har gitt en avkastning på henholdsvis 11,6 og 16,5 prosent hittil i år, bedre enn deres respektive referanseindeks.

– Teamene fokuserer på kontinuerlig læring og forbedringer i porteføljene. Antall investeringer er redusert og vi har konsentrert porteføljene mot våre beste ideer, sier Bergskaug.

– Vi har jobbet mye med prosesser for å bedre idéskaping og øke effektivitet i utførelsen, og mener grunnlaget er lagt for at dette skal gi merverdi for kundene fremover, legger han til.

Skagenfondene ble i 2017 kjøpt opp av forsikrings- og sparegiganten Storebrand.

Rentefond i skuddet

Ser man på fondsmarkedet som helhet privatpersoner seg netto for verdipapirfond for 400 millioner kroner.

– Av dette ble cirka en halv milliard satt i ulike typer rentefond, mens det ble nettosolgt aksje- og kombinasjonsfond for 160 millioner krone, skriver VFF i en pressemelding.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for om lag 700 millioner kroner i mars. Denne kategorien består blant annet av innskuddspensjonsmidler, individuell pensjonssparing (IPS) og livsforsikringsmidler med fondsvalg.

Norske institusjonskunder nettotegnet verdipapirfond for 3,8 milliarder kroner i mars.

– Det ble solgt andeler i aksjefond for 3 milliarder netto, mens det ble kjøpt rentefondsandeler for 6,8 milliarder kroner. Det meste av dette ble satt i obligasjonsfond, skriver VFF.

Av den totale nettotegningen på 20 milliarder kroner hittil i år, har 18,8 milliarder blitt plassert i rentefond.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.