En økonomisk nedtur, en såkalt resesjon, fremstår ofte som noe av det verste som kan ramme aksjemarkedene, og svært mange investorer analyserer makrobildet nøye for å ikke være investert når nedturen inntreffer. Det høres logisk ut, siden selskapenes inntjening som regel faller under en resesjon.