Sentralbanker verden over har i det siste satt rentene opp i et høyt tempo. Aksjemarkedene internasjonalt har reagert med å falle. Nylig varslet elektronikkgiganten Samsung om et resultatfall på 69 prosent i fjerde kvartal.

E-handelsgiganten Amazon har varslet mer enn 18.000 oppsigelser. It-selskapet Salesforce vil kutte antall ansatte med ti prosent.

– Det tyder på at sentralbankens rentehevinger biter som de skal på verdensøkonomien, sier porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand.

Han mener den kommende uken ligger an til å bli en hoveduke for resultatvarsler. Men at «jo færre, jo bedre», da resultatvarsler er kjente for å bringe negative nyheter.

– Ledende indikatorer peker fortsatt nedover for global økonomisk vekst, sier forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand.
– Ledende indikatorer peker fortsatt nedover for global økonomisk vekst, sier forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand. (Foto: Mikaela Berg)

Forvalteren mener utviklingen i energiprisene også viser tegn til at rentehevingene tar tak. Siden toppen i fjor sommer har energiprisene falt betydelig. Nielsen mener det vil bidra til at inflasjonen kommer betydelig ned i 2023.

– Ledende indikatorer peker fortsatt nedover for global økonomisk vekst.

Usikre tider

Torsdag kommer USA med inflasjonstall for desember måned. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener det vil være ukens viktigste tall.

– Jeg tror inflasjonstallene blir det aller viktigste å følge med på de neste månedene. Skal rentene komme ned i takt med det markedet forventer i andre halvdel av året, er det ikke rom for at inflasjonen overrasker på oppsiden. Men det er også viktig å huske at det er en sammenheng mellom inflasjon og marginer til selskapene. Når inflasjon faller er det delvis fordi selskapene ikke klarer å øke prisene sine like fort som før, og da blir det press på inntjeningsforventningene, sier han.

Den sterke negative stemningen i markedet har ført til kraftige reaksjoner fra markedet på det som ellers er små nyheter, ifølge Harper, som sier det har ført til kraftige svingninger.

– Vi foretrekker de mer defensive sektorene. Med det mener jeg de sektorene der inntjeningen er mindre avhengig av utviklingen i økonomien, sier Harper.

Eksempler på slike sektorer er matrelatert konsum, som for eksempel sjømat.

– Man må spise uansett hvordan det går med økonomien.

Foretrekker rentefond

På spørsmål om hvor småinvestorer nå bør putte pengene, svarer Harper at han blant sjømataksjene liker Mowi og Salmar. På generell basis anbefaler han å spre porteføljen når markedet er så usikkert som det er nå.

Vi foretrekker rentefond fremfor aksjefond på kort sikt. Går det svakere i økonomien, pleier renter å gjøre det relativt sett bra i motsetning til aksjer. Det er mye lettere å være optimistisk for rentefond, sier Harper og legger til:

– I fjor falt både aksje- og renteinvesteringer, så det var heller ikke noen gode steder å gjemme seg. Nå har man et bedre alternativ i renter, mener vi.

Avhenger av resesjon og mislighold

– Fra et avkastningsperspektiv tror jeg 2023 kommer til å bli et godt år for obligasjonsmarkedet. Men det forutsetter at det ikke blir en hard landing eller en resesjon, sier renteforvalter Maria Granlund i Alfred Berg.

Hun har sittet tett på kredittmarkedene i over 20 år. Hennes jobb er å tjene penger på å kjøpe og selge selskapsobligasjoner, samtidig som hun får en løpende avkastning i renter på obligasjonene hun eier.

Renteforvalter Maria Granlund i Alfred Berg tror 2023 blir et godt år for rentemarkedet.
Renteforvalter Maria Granlund i Alfred Berg tror 2023 blir et godt år for rentemarkedet. (Foto: Elin Høyland)

Bakgrunnen for Granlunds anslag for 2023, er at rentehevingene har ført til sikrere avkastning for renteinvestorene. Med økte renter øker kredittrentepåslaget, altså den risikopremien investorer krever for å investere i selskapers obligasjonslån. Det gjør at investorene kan tåle større svingninger i markedet uten å risikere en negativ avkastning.

Baksiden av medaljen er en potensiell resesjon. Ender Norge i en resesjon kan også rentemarkedet måtte si takk og farvel til en positiv avkastning, ifølge Granlund, særlig hvis det fører til mye mislighold i obligasjonsmarkedet som vil si at flere ikke betaler lånene sine.

– Markedet er veldig vare på signaler rundt denne utviklingen, sier hun.

Eiendom

En av sektorene som investorene tror vil kunne få utfordringer med å overholde låneforpliktelser i 2023, er eiendomssektoren, mener Granlund.

– På grunn av stigende renter venter man at eiendomsprisene skal falle. Derfor er investorer litt bekymret for kredittvurderingen til enkelte eiendomsselskaper. Det kan hende vi ser noen mislighold i eiendomssektoren, men det gjenstår å se, sier hun.

Også oljesektoren kan oppleve utfordringer dersom oljeprisen faller, viser historiske data. Energisektoren holder seg derimot stødig grunnet generelt høye energi- og strømpriser, ifølge Granlund. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.