Børsuken som gikk ble turbulent. Koronasituasjonen, høye energipriser, geopolitiske konflikter og forventninger om videre høy prisvekst skaper usikkerhet i markedet.

Den kommende uken er det dukket for et nytt møte i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed). Makroøkonom i DNB Markets, Kelly Chen, venter at det vil komme flere viktige signaler fra Fed.

– Hvordan den amerikanske sentralbanken ser på inflasjonsrisikoen, og hva de selv må gjøre for å håndtere den, blir sentralt. Vi tror at Fed vil sikte mot første renteheving i mars, sier hun.

Tidligere i januar ble referatet fra Feds desembermøte sluppet. Det viste at den amerikanske sentralbanken ble stadig mer uroet over den høye inflasjonen mot slutten av fjoråret.

Noen av medlemmene i rentekomiteen ser for seg at Fed kan måtte heve renten «tidligere eller i et raskere tempo» for å holde tritt med høy inflasjon. Komiteen diskuterte også nedbygging av Feds balanse. Sentralbankbalansen har steget kraftig som følge av at den amerikanske sentralbanken gjennom hele koronapandemien har kjøpt verdipapirer. En reduksjon av balansen vil være en del av Feds plan for en normalisering av pengepolitikken.

Chen venter signaler om farten på nedtrappingen i verdipapirkjøpene, potensialet for nedbyggingen av balansen, når første renteheving kommer og utsiktene fremover.

Rentebeslutningen legges frem onsdag kveld i norsk tid.

Høyere renter

Signalene om raskere renteheving fra Fed har bidratt til å løfte markedsrentene. I løpet av uken som gikk steg både de korte og lange amerikanske statsrentene.

Den nøye overvåkede toårsrenten steg til over en prosent for første gang siden februar 2020, måneden før pandemierklæringen som sendte den amerikanske økonomien inn i resesjon.

Tiårsrenten på amerikanske statsobligasjoner, som ofte omtales som den amerikanske tiåringen, er også på sitt høyeste på to år. Renten steg til 1,9 prosent forrige uke.

Chen peker på at den amerikanske sentralbanken har gjort en helomvending på kort tid, og at markedet har stålsatt seg for en strammere pengepolitikk fremover.

– Rentehevingen er nå priset inn i markedet, så det er utsiktene fremover som blir viktige og potensialet for ytterligere nedbygging av balansen, sier Chen.

– Ikke stabilt ennå

I takt med økte renter, har børsene rundt om i verden vært preget av uro. Fredag stengte Oslo Børs med en nedgang på 1,85 prosent.

Det var også en tung uke på Wall Street, der spesielt teknologitunge Nasdaq falt betydelig og endte med en nedgang på over syv prosent for uken. Den brede S&P 500-indeksen falt nær seks prosent, og hadde sin tredje ukentlige nedgang på rad.

En oppgang i lange renter er gjerne negativt for såkalte vekstselskaper, selskaper som er priset basert på fremtidig inntjening. Den teknologibaserte indeksen Nasdaq svinger derfor ofte i takt med renten fordi mange av teknologiselskapene anses som vekstselskaper.

– Jeg tenker at vi kan få mer fall i aksjemarkedet generelt, mer fall i tek-aksjer spesielt, hvis Fed er enda mer på den haukaktige siden enn det markedet allerede har tatt innover seg, sier investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken.
– Jeg tenker at vi kan få mer fall i aksjemarkedet generelt, mer fall i tek-aksjer spesielt, hvis Fed er enda mer på den haukaktige siden enn det markedet allerede har tatt innover seg, sier investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken. (Foto: Handelsbanken)

– Fredagen tyder på at det ikke er stabilt ennå. Jeg tenker at vi kan få mer fall i aksjemarkedet generelt, mer fall i tek-aksjer spesielt, hvis Fed er enda mer på den haukaktige siden enn det markedet allerede har tatt innover seg, sier investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken.

Begrepene haukaktige og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukaktige betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lav som følge av lavt inflasjonstrykk.

Venter fortsatt vekst

Grangård tror likevel 2022 kan bli enda et godt år generelt i aksjemarkedet, som følge av at den økonomiske veksten kommer til å bli sterk.

– Det er også en sannsynlighet for at omikron er veien ut av pandemien og at det muligens er siste nedstenging mange steder. Og da kommer det en situasjon hvor man har et godt vekstbilde, men man har en innstramning i pengepolitikken og da trekker det ofte mot mer sykliske aksjer. Aksjer som typisk gjør det godt når veksten er god, sier Grangård.

Han peker på finansaksjer som en aktuell sektor, ettersom det er en sektor som går bra nå, har god vekst og som drar nytte av økte renter.

– I tillegg, det at vekstbildet fortsatt ser bra ut, har vært en hjelpende faktor for råvaremarkeder også. Oljeprisen har steget, og prisene for industrimetall går ganske bra. Så også materialsektoren og energisektoren er sektorer som kan nyte godt av det klimaet vi har akkurat nå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.