La oss snakke om noe spennende. La oss snakke om rentekurven. Om forskjellen mellom korte og lange renter, altså rentene på obligasjoner med kort og lang løpetid.

Yield er engelsk for effektiv rente. Den såkalte yield-kurven viser hvordan den effektive renten varierer med løpetiden.