Regjeringen har i statsråd i dag fastsatt at reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt, ifølge en melding. 

Ordningen med aksjesparekonto innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen, fremgår det.

– Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Vi legger dermed til rette for at flere vil kunne benytte seg av denne formen for sparing og investering, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og disse vil kunne tilby aksjesparekonto fra 1. september 2017. 

Forskriften som nå er fastsatt regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. Videre gir den regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder, og om oppsigelse av konto.(Vilkår)

Det kom bare en overraskelse da statsministeren møtte pressen før sommeren
Erna Solberg tok stortingspresident Olemic Tommessen i forsvar
01:25
Publisert: