Trym Riksen

Trym Riksen, leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning

2018 gikk som ventet – hva nå?

Da vi gikk inn i 2018, var optimismen skyhøy. På vei inn i 2019 er situasjonen snudd på hodet – men likevel i tråd med det man kunne regne med.

Publisert: Oppdatert: