Reitangruppen mistet milliardinntekter på sine Rema-butikker i fjor, men Reitan-familien har flere ben å stå på enn dagligvarer.

Både innen eiendom og i det unge investeringsselskapet Reitan kapital som ledes av Magnus Reitan (42) var det positiv resultatutvikling i fjor.

Ved utgangen av fjoråret forvaltet Reitan Kapital 1,6 milliarder kroner av Reitan-familiens verdier. Resultatet for fjoråret var på 131 millioner kroner.

– 12,7 prosent avkastning er vesentlig mer enn man kan forvente over tid. Bakgrunnen er den sterke utviklingen i finansmarkedene. Vi forventer 4–5 prosent i snitt over flere år, sa Magnus Reitan da Reitangruppen presenterte sine resultater tidligere denne uken.

Går inn i faktorfond

Pengene er plassert i globale aksjer og obligasjoner. 60 prosent av verdiene er plassert i aksjer og 40 prosent i rentemarkedet.

– Aksjeporteføljen fikk 18,8 prosent avkastning, og det er 0,6 prosent bedre enn den interne referanseindeksen, sier Magnus Reitan, som har en langt mer tilbaketrukket rolle enn broren Ole Robert (46).

En tredjedel av aksjeverdiene er plassert i såkalte faktorfond der det benyttes en bestemt metodikk for å finne selskaper som kan gi meravkastning.

– Det er en global aksjeportefølje der bare 0.3 prosent er plassert i Norge. Vi investerer stort sett etter markedsvektene i verdensindeksen (MSCI All Country World Index), men utelukker ikke Norge slik Oljefondet gjør. Men Norge utgjør en veldig liten del av verdensindeksen, og derfor har også vi en veldig liten del i Norge. Vi er tungt eksponert mot Norge og Norden i Reitangruppen ellers, så da ønsker vi en global portefølje i Reitan Kapital for å diversifisere risikoen.

Reitan kapital benytter flere internasjonale forvaltere som Black Rock, Vanguard og Pimco, men også norske og nordiske forvaltere som Storebrand, Danske Bank og DNB.

– Sitter du selv og følger med på aksjekurser på mobilen?

– Jeg prøver å være mer langsiktig enn å følge med på kursene. Jeg bruker tiden til å optimere porteføljen og sørger for at vi er komfortable med risikoen. Det krever både research og analyser. Strategien er å investere gjennom fond og ikke i enkeltaksjer, sier Magnus Reitan til DN.

Den siviløkonomutdannede 42-åringen har tidligere vært finansdirektør i Reitangruppen og administrerende direktør i Reitan Invest. Nå leder han det nye forvaltningsselskapet fra en villa bak slottet.

– Reitan kapital er Reitangruppens oljefond. På samme måte som at Oljefondet skal gi trygghet til det norske samfunnet, skal Reitan Kapital bidra med finansiell trygghet og styrke for eierne, men for alle som jobber i Reitangruppen.

Selv om han er bundet av handlingsregel for fordeling mellom aksjer og rentepapirer, er det likevel åpning for å rebalansere dersom vektene avviker med +/- 5 prosentpoeng.

– Jeg har lært at det ikke er mulig å gi noen garantier i finansmarkedet. Det jeg kan garantere er at det vil være pressekonferanser på Lade i fremtiden der jeg må presentere røde tall, men vi tror det blir flere sorte tall enn røde i et langt perspektiv.

Milliarder i eiendom

Reitan-familien har også bygget opp store verdier innen eiendom de siste årene. Investeringene var bokført til rundt tre milliarder i 2016.

I fjor styrket Reitan eiendom sitt driftsresultat fra 604 til 708 millioner.

– I år er det vi som sponser pressekonferansen. Det er ikke sikkert det blir oss neste år, sa Ingolv Høyland som leder Rema eiendom under Reitangruppens resultatpresentasjon.

Ole Robert Reitan besvarte oppspillet på denne måten:

– Ingolv har doblet antall dager har morsom i løpet av året. Før var han morsom bare på julebordet, sa Ole Robert Reitan under resultatpresentasjonen på Lade gaard.(Vilkår)

Slik mener Odd Reitan Kiwi kan bli større enn Rema
-Vi har aldri vært mer solide enn vi er nå, sier Reitan i forbindelse med resultatfremleggingen for 2017.
01:46
Publisert: