Finanstilsynet har sendt et brev til verdipapirforetakene, for å minne dem på deres plikt til å opplyse om risiko og forsikre at kunder har nødvendig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved handel av aksjer.

Det skriver Finanstilsynet i en pressemelding torsdag.

Noteringsboom

Grunnen til at tilsynet nå strammer opp meglerhusene, er at man i 2020 har sett en voldsom økning i antall selskaper som er notert på «minibørsen» Merkur Market. Til forskjell fra for eksempel Oslo Børs og Oslo Axess, som er regulerte markedsplasser, er Merkur Market en såkalt «multilateral handelsfasilitet», som blant annet innebærer mindre strenge opptakskrav til selskapene som noteres der, og at mange av verdipapirhandellovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse, slik de gjør på regulerte markedsplasser.

Av de 50 selskapene som er notert på Merkur Market, ble 31 selskaper notert i 2020, ifølge Oslo Børs. Finanstilsynet skriver samtidig at handelsplassen har fått økt oppmerksomhet fra investorer i år, DN skrev i august i år at antallet unge aksjonærer hadde doblet seg siden januar 2019.

Verdipapirforetak, som meglerhus, plikter å gi kunder og potensielle kunder god veiledning, og en klar advarsel om risikoen ved å handle aksjer. Samtidig må foretakene selv forsikre seg om at kunder har den nødvendige kunnskapen og erfaringen som kreves for å forstå risikoen knyttet til enhver investering, skriver Finanstilsynet.

– Dramatisk endring

DN har tidligere denne måneden omtalt en endring i hvordan nye investorer handler aksjer. Aksje Norge-sjef Kristin Skaug advarte da uerfarne investorer mot å kaste seg ukritisk på bølgen av selskaper som noteres på børsen.

– Det er noen faresignaler når det er såpass mange uerfarne investorer som legger pengene sine i nye selskaper. Man må skjønne at det er en langsiktig investering, og huske på at mange av selskapene på Merkur Market er selskaper i en fase hvor de er avhengig av å få kontrakter og kommer i gang med å få en inntektsstrøm, sa Skaug til DN den gangen.

Hun kom da med fire advarsler:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Det kan være få aksjonærer i selskapene, og dermed liten flyt i aksjen – du kan få trøbbel med å selge deg ut om det skulle falle.
  • Gründere eller tidligfase-investorer kan plutselig selge seg ned, noe som skaper usikkerhet rundt selskapet og dets evne til å hente mer kapital.
  • Mange av selskapene er innen ferske næringer som fortsatt er i vekstfase og avhengige av både å utvikle teknologi samt offentlige støtteordninger og tilrettelegging.
  • Mange av selskapene har kort historikk, og det kan dermed være vanskelig å vurdere inntektsutviklingen fremover.