I september solgte Nordnets kunder aksjefond for til sammen 662 millioner kroner. Til sammenligning ble det solgt aksjefond for 760 millioner kroner i mars 2020.

– For norske investorer har svekkelsen i norske kroner – og den sterke dollaren – fungert som en effektiv støtpute i hele år og dempet verdifallet, også i september, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte for 1506 millioner, noe som gir et nettosalg på 742 millioner i september.

Svak krone hjelper

Sættem bruker KLPs globale indeksfond som eksempel:

Nedgangen i et globalt indeksfond som KLP Aksjeindeks Global er kun ni prosent målt i norske kroner hittil i år ved utgangen av september. Det identiske fondet, med valutasikring, er ned hele 23 prosent.

– Differansen på 14 prosentpoeng skyldes ene og alene svekkelsen i norske kroner, som har vært spesielt stor mot dollaren og noe mindre mot euro, forklarer han.

Sentralbankene verden over fortsetter å øke rentene i kampen mot inflasjonen, og resesjonsfaren er overhengende. Dette er dårlig nytt for aksjemarkedet.

Verdensindeksen falt ni prosent i september målt i amerikanske dollar. Alle de store regionene falt betydelig i september. Oslo Børs falt med tolv prosent. Hittil i år er Verdensindeksen ned 25 prosent målt i dollar.

Vil redusere risiko

Sættem peker på at børsuroen gjør at fondskundene vil redusere risikoen i porteføljene. Han opplyser at fem av ti fond på kjøpstoppen i september er trygge pengemarkedsfond.

– De beste rentene på sparekonto i bank ligger nå på 2–3 prosent. I et pengemarkedsfond kan du forvente å få mellom 3 og 4 prosent avkastning det neste året, og enda mer om Norges Bank vil fortsette å sette opp styringsrenten. I perioder med økte renter er pengemarkedsfond spesielt gunstig, siden kundene får glede av den økte renten i samfunnet nesten umiddelbart, sier Sættem.

På salgstoppen finner man flere av fondene som Nordnets kunder har mest penger i, som DNB Teknologi, Nordnet Indeksfond Global ESG og Nordnet Indeksfond Norge.

– Når kundene selger seg ned så mye, er det naturlig at det er høyest salg av de største fondsposisjonene, selv om disse fondene har god langsiktig historikk.

Han sier at det er verdt å merke seg at Nordnets pensjonskunder – som er de mest langsiktige kundene – sitter stille i båten. Blant kunder med egen pensjonskonto er nettokjøpet av aksjefond 52 millioner kroner i september, som er omtrent som en normalmåned.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.