Finansdepartementet foreslår at både banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal få lov til å etablere aksjesparekonto.

Det kommer frem i høringsforslaget til forskrift om aksjesparekonto som ble presentert torsdag. 

Med aksjesparekonto skal det bli mulig å investere innskuddet på kontoen både i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.

– Det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Det er bra med økt eierskap i norske bedrifter, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Jensen mener ordningen vil sikre en god konkurranse i markedet. 

Det er ventet at aksjesparekontoer kan øke konkurransen i fondsmarkedet.

Innlåst i dårlige fond

Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand, mener det er positivt at myndighetene åpner for aksjesparekonto.

Han påpeker at myndighetene bør gjøre det lettere for kundene å komme ut av dårlige aksjefond.

– Det største problemet i dag er at altfor mange fondskunder sitter med dårlige aksjefond som har blitt solgt av banken deres. Vi ser at enkelte satser på store fondstorg. Vi tror ikke kundene er tjent med dette. 

Storebrand-direktøren mener myndighetene med noen enkle grep kunne gjort det enda lettere for nordmenn å bruke aksjesparekonto for å komme seg ut av disse dårlige fondene.

– Med dette forslaget må den nye leverandøren tilby alle de dårlige fondene for å kunne hjelpe kundene over i nye gode fond. Myndighetene burde heller tillatt kundene å selge gamle aksjefond hos dagens fondsleverandør, og flytte pengene over til den nye aksjesparekonto-leverandøren.

Storebrand ønsker å tilby noen titalls kvalitetssikrede bærekraftige aksjefond i alle regioner - både indeksfond, faktorfond og aktive fond.

Finsikter kravene

Regjeringen har også lagt frem forslag for nye regler om tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. For å sikre konkurransen ytterligere, foreslås det også regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

Ordningen med aksjesparekonto ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2017. Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen. Høringsfristen er 12. mai 2017.(Vilkår)