De aktive fondene har som forretningsidé at de skal klare å få bedre avkastning enn Oslo Børs. Ved smarte aksjevalg skal de aktive forvalterne gi kundene en ekstraavkastning utover børsutviklingen. 

Men flere av de aktive fondene, særlig de som selges til privatkunder, har ikke klart dette på store deler av 2000-tallet.