Det børsnoterte skadeforsikringsselskapet Insr er historien om et lite miljø med driftige telefonselgere som i løpet av ti år etter etableringen fikk et par oppturer, men også noen solide nedturer:

  • Fikk omdannet selskapet til forsikringsselskap i 2014.
  • Hadde vill salgsvekst de første årene.
  • Finansiell krøll ble oppdaget flere ganger, både i 2015, 2019 og 2020.
  • Mistet til slutt konsesjonen i 2020, hvilket utløste en voldsom aksjonærkrangel.

Men støvet skulle ikke legge seg, for i sommer har en aksjonærgruppering på nytt forsøkt å stille Insrs ledelse og styre ansvarlig for at selskapet bukket under. Gruppen krevde en erstatning på 50 millioner kroner for tap de led da Insr-aksjene deres raste i verdi da Finanstilsynet dro ut pluggen av Insr sommeren 2020.

Saksøkerne er blitt ledet av en av selskapets gründere og tidligere sjef Ivar S. Williksen, godt støttet av en gruppering av aksjonærene rundt ham. Blant støttespillerne er Williksens bror og oppdrettsmilliardær Nils Martin Williksen.

Vardia ble notert på børs i april 2014. Et drøyt år senere var ledelsen byttet og det var tid for kriseemisjon. Fra venstre medgründere og to av salgssjefene, Børge Leknes og Sigmund Romskoug, konsernsjef Ivar S. Williksen (nummer tre fra venstre), nestleder i styret Karl Høie og styreleder Åge Korsvold.
Vardia ble notert på børs i april 2014. Et drøyt år senere var ledelsen byttet og det var tid for kriseemisjon. Fra venstre medgründere og to av salgssjefene, Børge Leknes og Sigmund Romskoug, konsernsjef Ivar S. Williksen (nummer tre fra venstre), nestleder i styret Karl Høie og styreleder Åge Korsvold. (Foto: Gunnar Blöndal)

Og selv om retten påpeker at ledelsen og styret gjorde noen feil, avviste dommeren erstatningskravet på 50 millioner kroner og saksøkerne må også betale de saksøktes saksomkostninger på 5,4 millioner kroner.

– Retten bemerker at kostnadene er høye, men det må ses hen til at saken har vært svært omfattende, med en dokumentmengde på over 13.000 sider, skrives det i den ferske dommen før det påpekes at saksøkernes sluttregning endte på 7,3 millioner kroner.

Dermed ender Williksen og aksjonærgruppen opp med en totalregning på 12,7 millioner. Williksen og de ni andre saksøkerne ble representert av advokat og partner Ole Christian Borge fra Selmer, mens advokat og partner Jørgen Aandal Vangsnes fra Wikborg Rein forsvarte de saksøkte.

Følgefeil etter tilsyn

Da Insr gikk på børs i april 2014, het selskapet Vardia. Navnebyttet kom som en del av oppvasken den nye ledelsen, som kom inn høsten 2015, gjennomførte. En lang rekke kapitalinnhentinger fra aksjonærer og gjeldsinvestorer var ikke alene nok. I 2016 ble den svenske virksomheten solgt til Gjensidige.

Og selv om selskapet i 2016 lovet at det skulle holde god margin til myndighetenes soliditetskrav, ble det på nytt utfordringer i 2019 og 2020.

Mens saksøkerne mente dette skyldtes svakt arbeid fra daværende ledelse og styre, viste retten støtte til de saksøktes forklaring: At Finanstilsynet beordret at Insr skulle trekke seg ut av Danmark, hvilket ga selskapet store og umiddelbare kostnader. Dette medførte igjen alvorlige utfordringer med å holde selskapet på sikker avstand fra solvenskravene, og tilsynet kalte tilbake konsesjonen og avbrøt med det den siste kriseemisjonen.

I den ferske dommen som nå foreligger etter den fire uker lange rettssaken skriver retten at Finanstilsynet tilsynelatende har trodd at Insr pauset etableringen i Danmark, og at Finanstilsynet deretter har opplevd at Insr gikk bak ryggen på Tilsynet:

Direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet Ann Viljugrein ble innkalt som vitne av saksøkerne. Her med finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet Ann Viljugrein ble innkalt som vitne av saksøkerne. Her med finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Retten kan imidlertid ikke se at et slikt faktum er sannsynliggjort, står det i dommen, og det vises forståelse for at man ikke kan rette opp feil hos Finanstilsynet:

– Flere av de saksøkte har forklart at de opplevde det vanskelig å skulle ta opp kampen med Finanstilsynet om dette (…). En klageprosess på vedtaket, ville tatt lang tid, og i mellomtiden ville det neppe være mulig å få tegnet nye forsikringer. Retten finner det forståelig at selskapet ikke valgte å forfølge vedtaket.

– Uten reassuransefeilen som ble oppdaget i 2019, og dersom selskapet ikke hadde blitt pålagt å avvikle den danske virksomheten, og dermed ikke blitt påført et tap som følge av dette, og heller ikke fått omfattende problemer med partnerdata fra danske agenter, ville ikke selskapet ha lidd solvenstap våren 2020. Etter rettens syn fremstår det da heller ikke nærliggende at Finanstilsynet ville ha utstedt et tilbakekallsvarsel, skriver retten og konstaterer:

– Dette var forhold som styret og ledelse ikke kan lastes for, og således foreligger det ingen uaktsomhet fra de saksøktes side, som gir grunnlag for ansvar etter allmennaksjeloven § 17–1.

Vil ikke kommentere

Saksøker Ivar S. Williksen skriver i en sms til DN:

– Vi er overrasket og skuffet over dommen og vi vil nøye vurdere hva vi gjør videre, skriver Williksen, og viser til at dommen foreløpig ikke er rettskraftig.

Selv om retten minner om at det til enhver tid er det sittende styret og ledelsen som har ansvaret, og påpeker at det er blitt begått feil, står det i dommen at «flere av pliktbruddene ikke ville ført til et tilbakekallsvarsel, og at det således ikke er årsakssammenheng mellom disse og det tap som fulgte av tilbakekallsvarselet».

Tidligere administrerende direktør Espen Husstad og tidligere styreleder Åge Korsvold får også en viss anerkjennelse for den jobben de gjorde i Insr:

– Etter rettens syn er det ikke sannsynliggjort at de saksøkte, hverken styre eller ledelse, forholdt seg passivt til de utfordringene selskapet hadde. Tvert imot fremstår dette å ha vært et gjennomgående tema på styremøter, og det ble satt i gang flere tiltak for å løse utfordringene.

Tidligere sjef i Vardia og Insr, Espen Husstad. Her fotografert ved en tidligere anledning.
Tidligere sjef i Vardia og Insr, Espen Husstad. Her fotografert ved en tidligere anledning. (Foto: Johannes Worsøe Berg)

I en kommentar til DN, uttaler Husstad:

– Selv om det var som forventet, er jeg selvsagt glad for full frifinnelse. Retten påpekte ellers alvorlige feil og mangler ved Finanstilsynet sin håndtering av Insr. Da er det verdt å minne om at tilsynets handlemåte fikk svært negative konsekvenser for 150 medarbeidere og 1800 aksjonærer, i tillegg til at alle de fornøyde kundene mistet et godt forsikringstilbud.

DN har oversendt rettens bemerkninger og Husstads kritikk til Finanstilsynet. Viljugrein vil hverken kommentere kritikken fra Husstad eller dommen.

– Finanstilsynet vil lese dommen, men har ikke kommentarer til saken, der tilsynet ikke er part, sier Viljugrein.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.