I 2014 ble det kjent at sjefen i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, Yngve Slyngstad, eier aksjer i gassrederiet Golar LNG. Det gjør også fondet Slyngstad styrer.

Leder for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syvertsen (KrF), kalte da Slyngstads investering problematisk, og ba om en vurdering av reglene for private verdipapirkjøp for ansatte i Norges Bank. Syversen var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

Siden da har Oljefondet både solgt og kjøpt aksjer i selskapet, men Slyngstad har ikke solgt én eneste aksje i selskapet, ifølge aksjonærregisterets tall per 31. desember 2016.

–Dette er uheldig gitt posisjonen til Yngve Slyngstad som øverste leder av fondet, og på grunn av potensielle interessekonflikter som kan oppstå, sier Arbeiderpartiets talsmann for Oljefondet, Torstein Tvedt Solberg i finanskomiteen på Stortinget.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen på Stortinget, mener det er «uheldig» at oljefondssjefen eier en aksjepost i Golar LNG, som også Oljefondet er investert i.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen på Stortinget, mener det er «uheldig» at oljefondssjefen eier en aksjepost i Golar LNG, som også Oljefondet er investert i. (Foto: GORM K GAARE)

–Bør være varsom

Tvedt Solberg vil sende et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) og be departementet vurdere om det er behov for å stramme opp regelverket i lys av denne saken.

–Slyngstad bør være varsom i saker som kan oppfattes som en interessekonflikt, sier Tvedt Solberg.

– Følger reglene

Gassrederiet Golar LNG, som ble bygget opp av milliardæren John Fredriksen og partneren Tor Olav Trøim, er notert på Nasdaq-børsen i New York, der Slyngstads 2.500 aksjer verdsettes til litt mer enn en halv million kroner.

Aksjen er også notert i det såkalte unoterte aksjemarkedet i Oslo, en «børs» som nå overtas av Oslo Børs.

Slyngstads aksjeinvesteringer er i tråd med regelverket, opplyser Thomas Sevang, kommunikasjonssjef i NBIM, Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet. Sevang svarer på vegne av Slyngstad.

–Norges Banks regler for ansattes private sparing i aksjer er i samsvar med verdipapirhandelloven. Hovedstyret i Norges Bank åpner for at bankens ansatte kan spare i aksjer, og det er omfattende regler for aksjesparing for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter mellom ansattes sparing og fondets investeringer, skriver Sevang og legger til:

–Ansatte kan ikke under noen omstendighet handle hvis de er i en innsideposisjon eller hvis det på andre måter vil oppstå en interessekonflikt. Kjøp og salg må rapporteres i forkant til en kontrollavdeling i banken, og handler kan stoppes dersom de finner grunn til det. Det er også bindingstid på aksjer man eier. Yngve Slyngstads personlige sparing i aksjer er i samsvar med disse retningslinjene, skriver Sevang.

Oljefondssjefen har sittet på sine 2.500 aksjer i Golar LNG alle de tre årene Skatteetaten har offentliggjort Aksjonærregisteret, databasen som viser alle norske eierandeler.

Oljefondet hadde i 2014 en aksjebeholdning i Golar LNG verdt 428 millioner kroner, før de solgte seg ned til 153 millioner kroner i 2015 og kjøpte seg opp igjen i 2016 til 281 millioner kroner.

RCCL forsvant

Yngve Slyngstad har tidligere også sittet med 2.500 aksjer i cruiserederiet Royal Caribbean Cruises, et selskap bygget opp av den norske Wilhelmsen-familien.

Disse aksjene gikk ut av Slyngstads register i fjor da aksjen avsluttet sin notering på Oslo Børs og nå bare er notert i USA.

Oljefondsjefens investering i Golar utgjør bare en liten del av hans totale portefølje, som blant annet består av Hydro, Statoil, Telenor, Yara og flyselskapet Norwegian.

Aksjonærregisteret viser ellers at Slyngstad har kvittet seg med sine 20 aksjer i Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker, og at han har solgt sine 10.000 aksjer i den kriserammede papirprodusenten Norske Skog.

Alene i ledergruppen

Ifølge retningslinjene, må Slyngstads private aksjeinvesteringer som er underlagt bindingstid forhåndsgodkjennes av juridisk direktør i Norges Bank.

Ingen andre i Oljefondets ledergruppe har en tilsvarende aksjepost som Slyngstad i Golar LNG, ifølge aksjonærlistene. Derimot er nestleder Trond Grande og driftssjef Age Bakker investert hos eks-arbeidsgiver Storebrand, der også Slyngstad har jobbet.

Oljefondet investerer ikke i Norge, noe som innebærer at det ikke åpner for interessekonflikt når en investerer i norske aksjer.

–Selv om det er innenfor regelverket, er det uheldig at det finnes slike potensielle interessekonflikter. Det vil også være uheldig dersom dette brer seg, og at flere i ledergruppen gjør det samme som Slyngstad, sier Tvedt Solberg.

Tvedt Solberg nevner Oljefondets eierskapsdialog med selskapene som et eksempel på en mulig interessekonflikt.

Storebrand kapitalforvaltning har strenge regler for private aksjehandler, spesielt for porteføljeforvaltere der det kan oppstå omdømmerisiko eller interessekonflikt.

Forvalterne må blant annet få forhåndsgodkjent kjøpene, inngå ett års bindingstid for aksjer og gi løpende rapporter elektronisk om handlene. Det åpnes kun for handler i de mest likvide aksjene.

–Våre fonds- og pensjonskunder skal aldri kunne stille spørsmål om våre forvaltere handler i egen eller kundens interesse. Derfor har vi veldig strenge regler for egenhandel blant våre forvaltere, sier leder Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand kapitalforvaltning. (Vilkår)

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: