Jørgen Dahl grunnla boligalarmselskapet Sector Alarm i 1995. Siden har selskapet hatt en utrolig vekst og er blitt et av Europas største alarmselskaper med en omsetning på nesten fire milliarder kroner og en halv million kunder over store deler av Europa.

Denne uken, i Asker og Bærum tingrett, var det duket for rettssak mellom Jørgen Dahl og fire andre eiere i selskapet som representerer rundt 15 prosent av aksjene. Disse fire eierne er Sjur Thorsheim, Are Smuk Figved, Trond Syvertsen og Per Kumle – saken sto mellom Dahls investeringsselskap og de fire andre aksjonærenes investeringsselskaper.

Hevdet forkjøpsrett

Medaksjonærene i Sector Alarm solgte i slutten av 2016 rundt 15 prosent av aksjene til milliardær Johan H. Andresen og hans konglomerat Ferd, men hovedaksjonær Dahl ville heller ha aksjene selv. Han hevdet derfor forkjøpsrett på aksjene og valgte å kjøpe aksjene.

Selgerne og Dahl ble ikke enige om prisen på aksjene, og derfor skulle retten fastslå hvilken verdi aksjene hadde.

Men saken kom aldri så langt at man fikk drøftet verdiene i offentlighet. Mandag ettermiddag denne uken ble nemlig partene enige.

Milliardverdi

Selgerne og Dahl har aldri gått ut med sine prisanslag. Andre alarmselskaper prises imidlertid til rundt ti ganger driftsresultat før avskrivninger (såkalt ebitda).

Sector-konsernet, som blant annet omfatter alarmvirksomhet i Norge, Sverige, Finland Irland og Spania, fikk et ebitda på 768 millioner kroner i fjor, noe som i så fall innebærer en verdi på oppunder åtte milliarder kroner med en slik prising lagt til grunn. Det betyr at 15-prosentsposten kan ha en verdi på rundt 1,2 milliarder kroner.

– Det har vært et konstruktivt samarbeid som har ledet frem til en avtale, sier partner Hugo Pedersen Matre i advokatfirmaet Schjødt, som representerer de fire selgerne i saken.

– Det har vært god vilje på begge sider til å forsøke å nå en minnelig ordning, legger han til.

– Hva prises aksjene og selskapet til?

– Partene har ikke ønsket å gå ut med prisen, sier Matre.

Jørgen Dahl eier i dag 78,1 prosent av milliardselskapet. (Vilkår)

Lloyd Sundstøl har egenhendig funnet opp en måte å knuse gammel vei til ny på
Se hvordan Norges aller vanskeligste veier blir som nye.
01:33
Publisert: