Rettsmaratonen i tvistesaken mellom den tyske bankgiganten Deutsche Bank og investoren Alexander Vik tok en ny vending tirsdag. Borgarting lagmannsrett opphevet i dag Namsfogdens avgjørelse fra 31. mai i fjor om å ta utleggspant i Erik Martin Viks aksjer i it-selskapet Confirmit.

-Erik Vik er godt fornøyd med resultatet, og han er tilfreds med at lagmannsretten nå har prøvd saken og kommet frem til at det ikke er noe hold i Deutsche Banks krav om utleggspant, sier advokat Hans Ingvald Stensholdt i advokatfirmaet Kluge, som representerte Erik Martin Vik i saken.

Alexander Viks selskap Sebastian Holdings Inc ble i 2013 dømt til å betale 243 millioner dollar i erstatning til Deutsche Bank etter at Vik påførte banken store tap i valutamarkedet. Med dagens valutakurs utgjør dette erstatningskravet rundt 1,9 milliarder norske kroner.

For å sikre sin erstatningsutbetaling ba Deutsche Bank i april 2016 om at det ble tatt utleggspant i alle Alexander Viks aksjer i it-selskapet Confirmit. Men på dette tidspunktet hadde Alexander Vik allerede overført alle Confirmit-aksjene til sin far Erik Martin Vik som et delvis oppgjør for sin milliardgjeld til faren.

Fikk ta pant i Confirmit-aksjer

Confirmit-aksjene Alexander Vik overførte til sin far hadde en verdi på drøyt én milliard kroner da transaksjonen skjedde. Confirmit er et av Norges største it-selskaper og hadde i fjor driftsinntekter på over 73,6 millioner dollar, tilsvarende drøyt 573 millioner kroner.

Namsfogden i Oslo ga i slutten av mai 2016 Deutsche Bank medhold og banken fikk ta utleggspant i Confirmit-aksjene til tross for at aksjene nå var eid av Erik Vik. I forkant av denne transaksjonen ble aksjene i 2008 også overført fra Sebastian Holdings til Alexander Vik personlig.

Namsfogden mente at det var sannsynlig at det fortsatt var Alexander Viks selskap Sebastian Holdings som var den reelle eieren av aksjene. Erik Vik klaget saken til Oslo byfogdembete, men også her fikk Deutsche Bank medhold og Vik ble også dømt til å betale bankens saksomkostninger på drøyt 8,6 millioner kroner.

Får tilbake kontroll over aksjene

Erik Vik anket saken inn for Borgarting lagmannsrett, og i kjennelsen som falt tirsdag blir altså Namsfogdens og Oslo byfogdemebetes avgjørelse om å ta utleggspant i Confirmit-aksjene omgjort. Avgjørende for dommen var at lagmannsretten ikke trodde på Deutsche Banks påstand om at Sebastians Holdings Inc overføring av aksjene i Confirmit til Alexander Vik i 2008 var en proformatransaksjon.

– Lagmannsrettens avgjørelse var basert på en vurdering av at transaksjonen var reell, og retten var klar på at det ikke finnes noen grunn til å påstå at det var en proformatransaksjon, sier Hans Ingvald Stensholdt.

Basert på denne vurderingen var det ifølge Stensholdt ikke behov for lagmannsretten å ta stilling til overføringen av aksjene fra Alexander Vik til Erik Vik i 2015, da denne var i tråd med Alexander Viks etablerte rett til aksjene.

Vil ha tilbake kontrollen

Lagmannsretten slår også fast at Deutsche Bank må dekke Erik Martin Viks saksomkostninger både for lagmannsretten og Oslo byfogdembete. Dette utgjør totalt rundt 3,4 millioner kroner.

Erik Martin Vik er største aksjonær i it-selskapet Confirmit, men siden i vår har Vik ikke hatt noen kontroll over aksjene. Alexander Vik og Erik Martin Vik ble fjernet fra styret, og et nytt styre ble satt inn. Nå håper Erik Vik på at han snart får tilbake kontrollen i selskapet.

– Vi kommer nå til å begjære at eierbegrensningene på aksjene oppheves. Med dagens kjennelse fra lagmannsretten forventer Erik Vik at det bare et spørsmål om tid før han får tilbake kontrollen over Confirmit-aksjene, sier Stensholdt(Vilkår)

– Aksjonærene vil bli sittende igjen med nesten ingenting
- Med mindre vi får noe kluss på oppløpssiden så betyr dette at vi kommer til å få en løsning. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer redningsplanen til Norske Skog
02:11
Publisert: