Tor Andenæs (74) og familien fra Sandvika i Bærum har slått seg opp som eiendomsutviklere og har utviklet flere kjente eiendommer i Oslo. Familien står blant annet bak ombyggingen av Schous Bryggeri på Grünerløkka i Oslo.

Men de er også store investorer på Oslo Børs. I fjor endte familiens investeringsselskap, Tanja, med et resultat før skatt på 204 millioner kroner. Det var gevinster fra i hovedsak norske aksjer som dro resultatet oppover i fjor, mens gevinster fra eiendomsinvesteringer var mer beskjedne.

– Vi er rimelig godt fornøyde, men avkastningen på aksjeporteføljen vår var på en måte på linje med indeks, sier daglig leder Frode Westvold i Tanja.

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde et sjeldent godt år i fjor, der pilene nesten konstant pekte oppover og ga flere investorer god avkastning.

Gevinster på verdipapirer bidro med 233 millioner kroner for Andenæs-familien i fjor, noe ned fra 275 millioner kroner året før. Gevinster fra eiendom bidro med i overkant av tre millioner kroner.

Aksjer for 787 mill. kroner

Samlet satt familien på markedsbaserte aksjer for 787 millioner koner ved årsskiftet, ifølge det ferske årsregnskapet. Gjennom Tanja har familien blant annet investert i forsikringsselskapet Protector Forsikring, gjeldsinvesteringsselskapet B2 Holding, it-selskapet Nordic Semiconductor og forbrukslånsbanken Bank Norwegian.

I 2016 var Bank Norwegian svært viktig for et knallresultat, men i fjor var det ikke ett enkeltselskap i porteføljen som utmerket seg, ifølge Westvold.

– Vi realiserte lite i fjor, så jeg har ikke så mye å si om enkeltselskaper. Resultatet er også en funksjon av den samlede utviklingen i porteføljen, sier han.

– Hva tenker dere om aksjemarkedet fremover?

– Aksjemarkedet er alltid krevende og det er enda mer krevende å skulle tro at man greier å time det i for stor grad. Så for oss handler det mer om å følge med på og være investert i de beste selskapene, enn å time markedet.

– Vi har ingen formening om hva Oslo Børs står i om ett år. Det er umulig å vite, sier Westvold.

Eiendomsutvikling i USA

Andenæsgruppen er også gjennom datterselskapet Christiania Skibs en av de største aksjonærene av transportkonsernet Torghatten as som eier en rekke busselskap og bilferger, og har en majoritetspost i flyselskapet Widerøe.

– Det er vår største investering, sier Westvold.

Selv om Andenæsgruppen ikke har en stor eiendomsportefølje i Norge, har de ikke gitt det opp helt, og driver fortsatt eiendomsutvikling i USA gjennom eiendomsselskapet Sunbelt Holdings. Det ble etablert i 1979 av Tor Andenæs.

– Den økonomiske utviklingen i USA har resultert i at eiendomsmarkedet har hatt en positiv utvikling. Det nyter vi godt av som driver med både bolig- og næringstomter der, sier Westvold. (Vilkår)

I natt kom regnet: Men denne bonden tør bare å håpe
Natt til søndag fikk bonde Bård Alm på Hadeland mer regn enn han har fått til sammen siden 17. mai. Nå håper han alt vil snu.
02:01
Publisert: