Kapitalforvalterne i DNB Asset Management valgte i oktober i fjor å plassere en større andel av kundenes penger i aksjer. Etter å ha vært gjennom et kraftig globalt børsfall i månedene før jul, og en betydelig innhenting på nyåret, er DNB fortsatt positive til aksjer.

– Vi mener at argumentene for overvekten i aksjer ikke er endret i negativ retning siden vi gikk til overvekt, og viderefører derfor denne eksponeringen i markedssynet for mars, sier porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Asset Management.

– Faktisk vil vi heller si at en rekke faktorer har utviklet seg i positiv retning de siste månedene, sier Hjertø.

I en fersk oppdatering av DNB-forvalternes markedssyn som har fått tittelen «Bjørnen sover, bjørnen sover» trekker selskapet frem flere grunner til at usikkerheten i verdensøkonomien har avtatt de siste månedene.

Stort potensial for børsfest

Ifølge Hjertø var det i hovedsak fire ting som tynget markedet i tiden før jul:

  • Frykt for avtagende vekst i Kina
  • Trusselen om tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina
  • Usikkerhet knyttet til brexit
  • Frykt knyttet til sentralbankenes varslede renteøkninger.

– På alle disse områdene har vi sett positiv utvikling de siste månedene. Det har blant annet kommet nyheter om at USA vil utsette innføringen av økte toller på en rekke kinesiske varer, og det forhandles for å finne andre løsninger på handelskonflikten, sier Hjertø.

Hun påpeker at særlig europeiske aksjer ser ut til å ha blitt rammet av trusselen om handelskrig. At disse nå har begynt å hente igjen noe av det tapte ser hun som et tegn på at frykten for handelskrig er i ferd med å avta.

– Men når vi måler stemningen i markedet, ser vi at det fortsatt er en forsiktig optimisme som råder. Mange sitter fortsatt på gjerdet, og det er dermed ikke så mye av oppgangen som er tatt ut. Børsoppgangen de siste månedene er i hovedsak en opphenting av fallet før jul, så det er fortsatt et godt potensial for ytterligere oppgang, sier Hjertø

Kina tråkker på gassen

DNB har ekstra stor tro på positiv børsutvikling i fremvoksende økonomier.

– Dette er blant regionene som gjorde det svakest i fjor så prisingen av selskapene fremstår nå som lav. I tillegg gjør som regel fremvoksende markeder det bedre enn snittet sent i globale oppgangssykluser, sier Hjertø.

For å holde liv i den økonomiske veksten i Kina har kinesiske myndigheter de siste månedene økt stimulansene til markedet, blant annet ved å øke tilgangen på lån for lokale myndigheter, bedrifter og husholdninger.

– Vi ser at hver gang det går litt trått i Kina, så tråkker myndighetene på gassen. Dette skaper en gjeldsfinansiert vekst som på kort sikt vil være veldig positivt for globale aksjemarkeder, og kanskje særlig for de fremvoksende økonomiene, sier Hjertø.

Som stimulerende faktorer trekker hun også frem at den amerikanske og europeiske sentralbanken har signalisert at den vil utsette eller droppe varslede rentehevinger dersom veksten avtar.

Frykter selskapsgjeld

Både EU og Storbritannia har nå åpnet for at det kan bli mulig å utsette Storbritannias utmarsj fra unionen dersom det ikke kommer en brexitavtale på bordet innen utgangen av mars.

– Dette har bidratt til at risikoen knyttet til brexit har avtatt noe, men det er ikke bare blå himmel fremover av den grunn. Forslaget må stemmes over, og det er risiko for at uenighet fortsatt kan skape problemer, sier Hjertø.

I tillegg til dette peker DNB-forvalteren på geopolitisk uro som det største usikkerhetsmomentet for globale aksjemarkeder. Hun peker blant annet på den siste tids uro mellom Pakistan og India som et eksempel på politiske konflikter som kan blusse opp.

– Den voldsomme veksten i gjelden til amerikanske selskaper de siste årene er også en risikofaktor. Hva skjer dersom lønnsomheten i disse selskapene faller? Vil de da få problemer med å betjene denne gjelden, spør Hjertø.

Hun mener imidlertid at bedriftenes marginer bør forbli gode så lenge veksten holder seg god, og rentene ikke stiger for mye.

DNB opprettholder en overvekt av norske aksjer, og av energiaksjer.

Festen er ikke over, det er billige lån igjen. Hør podkast fra Finansredaksjonen:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Har du en kommentar til politietterforskningen av Tidal, Nicki?
Slik gikk det da DN spurte superstjernen Nicki Minaj om Tidal-avsløringene.
01:04
Publisert: