DN har de siste dagene omtalt hvordan skattesystemet fungerer i praksis.

– Det er på tide evaluere aksjonærmodellen og kapitalbeskatningen i helhet og å gjøre en grundig vurdering av de fordelingsmessige konsekvensene av endringene som er blitt gjort de siste årene, sier Annette Alstadsæter, professor ved NMBU og leder av Skatteforsk – Senter for skatte- og adferdsforskning.