Nye bekymringer for veksten i verdensøkonomien og fall i oljeprisen bidro til å sende Oslo Børs ned nær tre prosent tirsdag.

Børsfallet kommer i kjølvannet av kraftige svekkelser på Wall Street de siste dagene.

Den brede S&P-indeksen falt ytterligere 1,8 prosent tirsdag. Samtidig har teknologigigantene Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, alle falt over 20 prosent fra toppnivået de siste 52 ukene. Dermed er FAANG-aksjene offisielt i et «bear market».

«Nå er det surt nå», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets morgenrapport onsdag.

Nordea-økonomen mener uro rundt utsiktene for den globale veksten er medvirkende årsak, selv om det ikke var nøkkeltall av betydning tirsdag.

Tviler

Samtidig tror han at det også handler om allerede høy verdsettelse, og peker på at de lange rentene har kommet opp, som de også gjorde før korreksjonen i månedsskiftet januar/februar i år.

«Når investorene også begynner å tvile på vekstutsiktene og skrur ned sine forventninger til den, slår kombinasjonen høyere renter og svakere vekst mest ut i såkalte vekstaksjer. Dette er selskaper som satser på kraftig vekst og dermed har store forventede inntektsstrømmer langt frem i tid som skal diskonteres for å få en verdi i nåtid», skriver Olsen.

Høyere diskonteringsrente slår dermed hardt ut på verdsettelsen på slike selskaper, det samme gjør endrede vekstforventninger, påpeker analytikeren, og viser til Facebook, som er 40 prosent ned siden toppen i juli.

Likeledes er det med de øvrige FAANG-aksjene, som har gjort det relativt dårligere enn andre aksjer den seneste tiden, dog fra ekstremt høye nivåer, påpeker Olsen.

Vekstfrykt

Makroanalytiker Ole A. Kjennerud i DNB Markets holder en knapp på svakere vekstutsikter som drivende for den negative utviklingen.

Makroanalytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets.
Makroanalytiker Ole A. Kjennerud, DNB Markets. (Foto: Javad Parsa)

«Mens børsnedgangen i oktober var drevet av en reprising som følge av høyere renter, er uroen de siste dagene mer preget av frykten for at veksten vil avta globalt», skriver Kjennerud i morgenrapporten onsdag.

Han mener de svakere utsiktene først og fremst må ses i lys av svakere nøkkeltall, ikke at konsensus for global vekst har kommet ned mye den siste tiden.

I november oppjusterte konsensus anslaget for amerikansk økonomi med en tidel til 2,7 prosent i 2019, eurosonen ble tatt ned med en tidel til 1,7 prosent, mens anslagene for Kina er jevnt over lite endret, påpeker økonomen.

«Der konsensus er relativt uendret, er nøkkeltallene jevnt over svakere», skriver Kjennerud.

Peker nedover

Han viser til at DNB Markets' Macroscore, som måler temperaturen på verdensøkonomien og de store økonomiene, falt for fjerde måned på rad i november.

Indeksen er imidlertid fortsatt over null, som indikerer at den globale veksten er noe over potensialet, ifølge Kjennerud.

«Avstanden ned mot null har likevel krympet mye de siste månedene. Holdes USA utenfor er indeksen adskillig lavere. For mens USAs score vaker rett i underkant av historiske toppnivåer, har resten av økonomiene nå en negativ score», skriver han.

Den svakeste sykliske utviklingen ser man nå i Kina og Japan, påpeker DNB-økonomen.

«Selv om mange av pilene nå peker nedover for Kina, tror vi ikke at veksten vil bremse ukontrollert. Investeringene i offentlig sektor er allerede på vei opp, etter at myndighetene i sommer åpnet kranene slik at lokalmyndigheter og statsbedrifter kunne øke investeringene», skriver han.

Også eurosonen har hatt svakere vekst gjennom året, men det er midlertidig, tror Kjennerud.

«Sett opp mot markedsutviklingen den siste tiden peker det i retning av at dette ikke er begynnelsen på en krise, og at stemningen ligger an til å bedre seg når vi nærmer oss 2019», skriver han.

Oljeprisfall

Nedgangen i det amerikanske markedet fortsatte i Asia i natt, selv om markedet har hentet seg noe inn igjen.

Det negative sentimentet drar også med seg oljeprisen, som var ned under 62 dollar fatet tirsdag, og som onsdag trekker noe opp, sist omsatt for 63,30 dollar.

Nordea-økonom Kjetil Olsen påpeker at oljeprisfallet drar med seg oljerelatert aksjer. Det er imidlertid få som venter at Opec kommer til å sitte stille i det oljekartellet møtes 6. desember.

«Jo lavere oljeprisen blir jo mer sannsynlig er det nok at Opec kommer på banen med nye produksjonskutt på sitt møte tidlig i desember», skriver Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Britene bannlyste denne reklamefilmen fordi den var for politisk. Nå er den sett av fem millioner.
02:05
Publisert: