DN skrev i januar at Arbeidstilsynet avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven hos børsnoterte Protector Forsikring. Det ble blant annet ikke betalt overtidstillegg, fleksitimer ble strøket og ansatte jobbet arbeidsuker langt utover normalen.

En ansatt jobbet 103 timer på én uke i fjor, i snitt 15 timer om dagen i syv dager.

Nå, snart et år senere, må Protector betale for sine synder. Arbeidstilsynet har nå gitt Protector varsel om et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner.

Bot og bedring

Protector godtar gebyret, bekrefter Protector-sjef Sverre Bjerkeli.

– Vi får som fortjent. Noen flotte folk hos oss jobbet i en periode altfor mye. Vi skulle sendt dem hjem. Det gjorde vi ikke, sier han.

– Så kunne jeg nevnt at vi fikk et nytt økonomisystem, og at vi gjerne ville få ut tall på kort tid – men det har ingenting å si. Det skulle ikke skjedd.

Forsikringsselskapet har ikke hatt noen innsigelser til Arbeidstilsynets vurdering, og har nå fått på plass nye rutiner.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å ikke drite oss ut en gang til, sier Bjerkeli.

I 2017 hadde Protector inntekter på 2,9 milliarder kroner og et resultat før skatt på 562 millioner kroner. Gebyret på 400.000 kroner tilsvarer 0,01 prosent av fjorårets inntekter.

– Hvor mye penger er dette for dere?

– Vi bruker jo mye penger på å etablere et godt arbeidsmiljø, så sånn sett er ikke 400.000 kroner mye penger for oss. For oss handler det ikke om pengene, vi synes det er pinlig å bli tatt med buksene nede.

Bjerkeli sier det er helt uviktig om Arbeidstilsynets besøk var en rutinekontroll eller etter varsel fra ansatte eller andre.

– Om det var fra en ansatt, synes vi det er rimelig. Hva bakgrunnen var, er ikke viktig for oss. Vi er glade for å ha rettet opp i dette.

Burde visst

Arbeidstilsynet slår i den ferske rapporten fast at virksomheten burde vært kjent med overtredelsene.

«Det ville være uaktsom uvitenhet dersom Protector Forsikring som profesjonell aktør og som driver næringsvirksomhet ikke er kjent med sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven», heter det i rapporten.

Den øvre grensen for overtredelsesgebyr er fra på 1,45 millioner kroner. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Per Olav Hernes er det så langt i år blitt gitt anslagsvis 200 overtredelsesgebyrer.

– 400.000 er jo småpenger for et selskap som Protector. Tror dere det vil gi en preventiv effekt?

– Tankegangen bak gebyrene er at det skal ha en forebyggende effekt. Det finnes en øvre grense og så skal det måles mot hva praksis har vært, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet, som var til stede under tilsynet i fjor.

Når Arbeidstilsynet ilegger overtredelsesgebyrer tas en rekke forhold i betraktning. Tilsynet mener omfanget av bruddene i Protector Forsikring er alvorlige og omfattende.

«Arbeidsdager på opp mot 16 timer og arbeidsuker på opp mot 103 timer er langt utover det som er tillatt når det gjelder daglig og ukentlig arbeidstid», skriver tilsynet, og fortsetter:

«Lange arbeidsdager, arbeidsintensive uker kombinert med forkortet arbeidsfrie perioder i en bransje hvor det er høye krav til arbeidsprestasjon vil over tid for de fleste kunne medføre helsebelastninger».

Et av momentene det skal legges vekt på i utmålingen av overtredelsesgebyrer er om det foreligger gjentagelse.

Arbeidstilsynet har vært på tilsyn hos Protector Forsikring to ganger tidligere også – en gang i 2011 og en i 2014. Begge gangene ble det avdekket brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Tilsynet legger riktignok ikke stor vekt på gjentatte lovbrudd i vurderingen av Protector. Selskapet får derimot passet påskrevet på mesteparten av de andre punktene det legges vekt på i utmålingen av overtredelsesgebyrer. Punktene har imidlertid ikke vært grovere enn at gebyret ble høyere enn 400.000 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump ringte general for å høre hvordan det gikk i Afghanistan. Etter tre setninger, tok han over selv
01:33
Publisert: