Meglerhuset Arctic Securities fikk et resultat før skatt på 316 millioner kroner i fjor, og hadde en driftsomsetning på 1,3 milliarder kroner.

– Med bakgrunn i den sterke opphentingen i børs- og kapitalmarkedene på vårparten, god tilgang på risikovillig kapital og rekordhøy noteringsaktivitet på høsten, har oppdragsmengden og antall gjennomførte transaksjoner vært betydelig for Arctic i 2020, sier administrerende direktør Mads H. Syversen i en pressemelding fra Arctic-konsernet tirsdag.

Etter disponering av årsregnskapet, var Arctic Securities' egenkapital på 530 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 511 millioner sammenlignet med 2019, ifølge rapporten.

Arctic-konsernet, der meglerhuset Arctic Securities er indrefileten, hadde på sin side driftsinntekter på 1,43 milliarder kroner i 2020, mot 1,048 milliarder kroner året før. Konsernet fikk et resultat før skatt på 333 millioner kroner i 2020. Det er en oppgang fra 167 millioner kroner i 2019.

Arctic har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse om kommentarer til årsrapporten.

Størst vekst innen it og fornybarsektoren

Syversen viser til at Arctic hadde størst vekst innen for sektorene fornybar og it, men også innen oljeservice. Arctic har bistått flere oljeserviceselskaper med restrukturering i året som gikk, opplyses det.

– Offshoresektoren har generelt vært preget av finansielle utfordringer blant aktørene, og transaksjonsmarkedet har vært svakt i 2020. Innenfor skipsmegling fikk vi et oppsving i aktivitetene i fjerde kvartal. Eiendomsmarkedet har holdt seg sterkt gjennom året, og Arctic har beholdt en sterk posisjon, sier Syversen.

Ifølge ham har den positive veksten fortsatt inn i inneværende år.

- Vi forventer derfor fortsatt vekst både på topp- og bunnlinjen også i år, sier Syversen.

Kritikk fra Finanstilsynet

Mandag i forrige uke skrev DN at Finanstilsynet hadde startet tilsyn av Arctic Securities i oktober 2020, etter at det ble kjent at meglerhusets analysesjef Morten Nystrøm hadde handlet aksjer i i børsnoterte selskaper som meglerhuset hadde analyser på. Nystrøms navn sto også oppført som medforfatter av analysene.

Finanstilsynet konkluderte med at meglerhuset ikke hadde etterlevd plikten til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt.

Arctic mener det ikke foreligger noen indikasjon på eller mistanke om at analysesjefen har forsøkt å skjule sine handler. Analysesjef Nystrøm har gått over i en annen stilling i selskapet.

– Det er heller ikke noe som tyder på at vedkommende systematisk har forsøkt å tilpasse sine handler til positive analyser som har vært publisert av andre analytikere hos Arctic. Det fremkommer heller ikke noe i Finanstilsynets rapport som tyder på dette, skrev meglerhuset i en pressemelding.

DN har senere avdekket at både analytikere og meglere i Arctic har drevet med utstrakt egenhandel i verdipapirer.

Finanstilsynet skal nå gjennomgå alle meglere og finansielle rådgiveres handler de siste to årene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.