Arctic Securities fikk et resultat før skatt på 186 millioner kroner på konsernnivå i fjor, mer enn en halvering fra 2021, fremgår det av meglerhusets ferske årsregnskap.

Grunnen er både lavere inntekter, som på konsernnivå endte på 1,32 milliarder kroner, nærmest uendrede utgifter og høyere finanskostnader.

Det ble betalt ut et utbytte på 53,9 millioner kroner, ned fra 166,1 millioner kroner året før.

– Markedsuroen i 2022 slo negativt ut for emisjonsaktiviteten som er en viktig inntektsdriver for meglerhusene. Arctic har imidlertid en bred plattform understøttet av virksomheten i datterselskapene, og inntektene for året viser god bredde både i forhold til produkter og sektorer, skriver styret i den tilhørende beretningen.

Tidligere i år viste det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Colliers regnskap for 2022 et omsetningsfall på over en milliard kroner.

Reverserer nedskrivning i vindmølleselskap

Gjennom fjoråret omtalte DN Arctic Securities og det kriserammede vindmølleselskapet Emergy i en rekke artikler.

Kort oppsummert var det snakk om at de reelle eierne i selskapet gjennom ti år hadde vært skjult bak en meglerkonto hos Arctic Securities.

DN kunne imidlertid avsløre at ikke bare Trond Mohn og Tore Aksel Voldberg har vært storaksjonærer i selskapet. Meglerhuset hadde selv en eksponering på 130 millioner kroner i aksjer og obligasjoner.

I årsregnskapet for 2021 kom det frem at investeringen i Emergy hadde blitt skrevet ned med 107 millioner kroner. Emergy byttet senere navn til ERH og er omtalt også i 2022-regnskapet.

«Det ble i 2021 foretatt en nedregulering av Arctic Securities sin investering i finansielle instrumenter utstedt av ERH as. Bokført nedskrivning utgjorde 107 millioner kroner og det er i 2022 foretatt en begrenset reversering på én million kroner», heter det i notene.

Der opplyses det videre at det ikke er foretatt noen øvrige reguleringer knyttet til ERH. Lenger ned i notene skriver imidlertid styret at en post oppført som «andre finansielle instrumenter», på 42 millioner kroner i resultatoppstillingen, består av aksjer og tilhørende terminkontrakter i ERH. Disse aksjene er kjøpt for sikring av leveringsforpliktelsen knyttet til terminkontraktene, med løpetid på en til fire måneder. Det er to profesjonelle, ikke-navngitte motparter, opplyses det.

Sjefsbytte

Når Arctic Securities har levert sitt årsregnskap for fjoråret er det igjen Mads Syversen som har signert som administrerende direktør.

Tidlig i år ble det nemlig klart at Peter Løvaas, som egentlig skulle ta over toppjobben fra Syversen tidligere i vår, ga seg etter bare tre måneder.

– Vi skilles som venner, sa Løvaas til DN, som ikke ville utdype den brå avgangen.

I regnskapet for 2022 fremgår det at Syversen i fjor fikk en samlet godtgjørelse på 25 millioner kroner.

Meglerhuset fikk i fjor høst smekk fra Finanstilsynet for manglende håndtering av interessekonflikter. Tilsynet hos Arctic var relatert til blant annet ansattes handel i finansielle instrumenter og for selskapets rolle som rådgiver til noteringer og kapitalinnhentinger på Euronext Growth på Oslo Børs.

I rapporten gikk det frem at tilsynets foreløpige vurdering er at meglerhuset i «lengre perioder har brutt verdipapirhandellovens lydopptaks- og dokumentasjonskrav».

Meglerhuset fikk også kritikk for å ha brutt med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse, og det vises her til Arctic Securities' «generelle og vidtrekkende ansvarsfraskrivelse» i forbindelse med en transaksjon der meglerhuset fungerte som rådgiver for Aker Biomarine.

– Dette er jo et tematilsyn fra 2020. Vi er veldig godt fornøyde med tilsynet ikke har noe å bemerke etter å ha gått gjennom egenhandel gjennomført av 55 ansatte i sales og corporate, sa Syversen.

Det er Trond Mohn som er største eier i meglerhuset med 33,3 prosent av aksjene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.