– Nei, det har vel dere dekket til det kjedsommelige. Utover det har jeg ingen kommentar utover at vi er godt fornøyd med Arctic, selv om vi selvfølgelig gjerne ikke skulle hatt den nedskrivningen, sier administrerende direktør Mads Syversen i Arctic Securities.

I vinter skrev DN en rekke artikler om meglerhusets Arctic Securities og det kriserammede vindmølleselskapet Emergy. Gjennom ti år har de reelle eierne av selskapet vært skjult bak en meglerkonto hos Arctic.

DN kunne imidlertid avsløre at ikke bare Trond Mohn og Tore Aksel Voldberg har vært storaksjonærer i selskapet. Meglerhuset selv har hatt en eksponering på 130 millioner kroner i aksjer og obligasjoner.

Arctic Securities har svart på spørsmål under arbeidet med sakene, men administrerende direktør Mads Syversen selv har vært taus om Emergy. Men etter at Arctic Securities' regnskap tikker inn pinseaften, tar han telefonen.

Nedskrivningen han snakker om er nettopp i Emergy as, eller ERH as som selskapet nylig endret navn til. Meglerhuset har vært nødt til å skrive ned investeringen med 107 millioner kroner, kommer det frem i rapporten.

Han forteller at de har basert nedskrivningen på vurderingen fra eksterne rådgivere og revisorer som har sett på selskapet.

– Vi har tatt god nedskrivning i forhold til det vi selv mener er verdien på selskapet.

– Hvor stor er eksponeringen deres i Emergy nå?

– Gjennom en kombinasjon av aksjer og obligasjoner er den cirka på 40 millioner kroner, sier Syversen før han legger på.

«Risiko i kapitalmarkedet»

Emergy var allerede i dyp finansiell krise, da vondt ble til verre for selskapet i slutten av februar. Selskapet er nemlig deleier i to vindparker i Ukraina. Da Russland invaderte landet ble den ene vindparken truffet av russiske raketter.

Samtidig rykket russiske tropper inn og tok kontroll over vindparken. Rett før invasjonen klarte selskapet å få skjøvet forfall på to milliarder kroner i obligasjonsgjeld, og hente inn rundt 400 millioner kroner i friske penger.

I Arctics årsberetning utdyper styret meglerhusets investering i Emergy:

– Inntekter og resultat knyttet til selskapets egenhandel er negativt påvirket av nedskriving knyttet til selskapets finansielle eksponering mot verdipapirer utstedt av ERH as. Arctic har hatt en langvarig kunderelasjon til ERH as og har bistått selskapet og dets datterselskaper ved innhenting av kapital i flere omganger.

– ERH as var tidlig ute med satsing innen fornybar energi og har vært utfordret blant annet av geopolitiske forhold. Det er alltid risiko i kapitalmarkedet. Arctic jobber langsiktig, vi har bistått selskapet, og vi har i dette tilfellet også blitt eier av verdipapirer utstedt av selskapet.

I tillegg til investeringen i Emergy, kommer det også frem i regnskapet at Arctic sitter på aksjer og tilhørende terminkontrakter i vindkraftselskapet på 500 millioner kroner.

Invasjonen av Ukraina

Selv om invasjonen skjedde etter balansedagen, altså 31. desember 2021, mener styret at det ikke har inntruffet hendelser som skulle tilsi at poster i regnskapet skulle vært vurdert annerledes.

– Russland invaderte Ukraina på morgenen 24. februar 2022, og utover den humanitære lidelsen har denne krisen også skapt økonomisk usikkerhet i Europa og til dels resten av verden. Krigen i Ukraina har direkte innvirkning på deler av ERH as sin virksomhet, skriver meglerhuset og legger til:

– Basert blant annet på utviklingen i energimarkedet foreligger det likevel ingen indikasjoner på at Arctic sine beholdninger i ERH as pr 31.12.2021 skulle vært justert ytterligere.

Økte omsetningen

Til tross for nedskrivningen i Emergy leverte Arctic-konsernet bedre resultater enn året før. Selskapet omsatte for 1653 millioner kroner i fjor, mot 1429 millioner kroner året før. Resultatet før skatt endte på 412 millioner kroner, mot 333 millioner kroner i 2020.

– 2021 ble et godt år i børs og kapitalmarkedene, med god tilgang på risikovillig kapital. Det har vært høy aktivitet, og Arctic har gjennomført et betydelig antall oppdrag og transaksjoner. Både selskapet og konsernet kan vise til ytterligere vekst i oppdrag, omsetning og resultater, står det i årsberetningen.

Arctic skriver i årsrapporten at selskapet har hatt størst vekst innenfor oppdrag knyttet til fusjoner og oppkjøp, i tillegg til plassering av obligasjonsemisjoner.

Ifølge årsrapporten hadde konsernet en ansvarlig kapital på 431 millioner kroner ved utgangen av året. Det gir en kapitaldekning på 9,9 prosent. Minstekravet i lovverket er på åtte prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.