Arctic Securities har i flere år slitt med at en alt for stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy.

Fredag morgen offentliggjorde Finanstilsynet sin konklusjon etter undersøkelser av Arctic Securities:

«Finanstilsynet konkluderer i rapporten med at foretaket har brutt reglene om kapitalkrav ved uriktig å ha tilordnet kreditter til kunder til handelsporteføljen, ved uriktig å ha tilordnet terminkontrakter med kunder i en unotert aksje til handelsporteføljen og ved ikke å ha sørget for forsvarlig verdivurdering av den unoterte aksjen i terminkontraktene», står det i Finanstilsynets konklusjon.

Finanstilsynet skriver at engasjementet i en av terminkontraktene over lang tid har vært høyere enn grensen for store engasjementer på 25 prosent av ansvarlig kapital. Ifølge tilsynet har eksponeringen på kreditter og terminkontrakter på det meste vært opp mot 52 prosent av den ansvarlige kapitalen i selskapet.

Arctic Securities har over flere år fornyet terminkontraktene mellom 50 og 57 kroner per aksje i Emergy. I rapporten kommer det frem at aksjen for første gang ble justert ned til 30 kroner i fjerde kvartal 2021. Ved utgangen av 2021 ble aksjekursen barbert ned til fem kroner, står det i rapporten.

Må gjøre opp kundekredittene

Finanstilsynet har gitt meglerhuset frist til 31. juli for å få samtlige engasjementer under grensen på 25 prosent kapital. Arctic har de siste månedene justert ned verdien på terminkontraktene, men kundekredittene har meglerhuset nå fått én måned på å justere.

Kundekreditter kan ikke inngå i handelsporteføljen og må holdes under 25 prosent.

Samtidig skriver tilsynet at selskapet over lang tid har brutt reglene om forsvarlig verdivurdering av aksjene i Emergy.

Finanstilsynet iverksatte tilsynet i kjølvannet av flere artikler i DN om meglerhusets eksponering i Emergy, det fallerte vindmølleselskapet.

Hverken Mads Syversen eller hovedaksjonær Trond Mohn har besvart DNs henvendelser.

- Takk for henvendelsen. Saken håndteres av Mads Syversen, skriver styreleder Inge Hansen i Arctic Securities i en tekstmelding til DN.

«Annen regelforståelse»

Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen skriver i en pressemelding at meglerhuset 22. juni mottok brev fra Finanstilsynet, og at de mener «Finanstilsynet har en annen regelforståelse av Arctics tilordning av kreditter og terminkontrakter til handelsporteføljen, enn den selskapet har praktisert».

- Vi har opptrådt konsekvent og transparent i vår tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, og mener at den regelforståelsen som er lagt til grunn har vært forsvarlig. Gjennom vår periodiske rapportering av kapitaldekning og store engasjementer, har Finanstilsynet hvert kvartal vært gjort kjent med Arctics langvarige praksis med tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, sier Syversen og legger til:

- Vi tar til etterretning den regelforståelse Finanstilsynet redegjør for i brevet, og vi vil fremover holde oss til denne ved tilordning av engasjementer oppstått som følge av handelsaktiviteter der Arctic er mellommann.

I pinsen omtalte DN det ferske årsregnskapet til Arctic Securities. Det viste økt omsetning og et resultat før skatt på 412 millioner kroner i fjor, opp fra 333 millioner kroner i 2020. Men, det viste også at Arctic har skrevet ned investeringen i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy med 107 millioner kroner.

Syversen kritiserer i pressemeldingen også medieomtalen om Arctic Securities eksponering i vindmølleselskapet Emergy, som nylig byttet navn til ERH.

- Vi merker oss at Finanstilsynet ikke har funnet grunn til å adressere påstander og insinuasjoner i denne medieomtalen når de grundig har undersøkt alle forhold som har vært omtalt. Dette viser at medieomtalen var basert på feilaktige hypoteser og spekulasjoner, sier Syversen.

«Alvorlige brudd»

– Foretaket har brutt kravet knyttet til kundeengasjementer – hvilket er en sentral bestemmelse i verdipapirhandelloven. Reglene setter begrensninger på størrelsen på verdipapirforetakenes eksponering mot enkeltkunder, sier seksjonssjef for verdipapirforetak i Finanstilsynet, Roy Halvorsen, og legger til:

– Vi mener bruddene er alvorlige

Halvorsen opplyser at tilsynet kan reagerer på brudd på ulike måter, men har vurdert at denne er den riktige.

– Kundekredittene må reduseres innen tidsfristen.

Han understreker at et verdipapirforetak kan ha kundekreditter, men ikke i handelsporteføljen. Kundekreditter kan ikke tilordnes handelsporteføljen, og må dermed holdes under 25 prosent.

Bruddet har foregått over en tid. Hvorfor har ikke Finanstilsynet reagert tidligere?

Jeg skjønner at du spør om det. Det er ikke alt vi oppdager med en gang. Dette kunne vi gjort noe med før, dersom vi hadde oppdaget det, sier Halvorsen.

Marerittet Emergy

Emergy, som tidligere het NBT, var blant Arctic Securities' aller første kunder da meglerhuset startet opp for rundt 15 år siden. Kundeforholdet skulle vise seg å bli et mareritt for Arctic, som har slitt med å få investorer til å satse penger på vindmølleselskapet. I stedet har Arctic selv endt opp med aksjer og obligasjoner i Emergy.

Men verdipapirregelverket setter begrensninger for hvor mye et meglerhus kan eie i ett enkelt selskap – grensen går på 25 prosent av den ansvarlige kapitalen til meglerhuset. Arctic har slitt med å holde Emergy-eksponeringen under denne grensen. For å holde seg innenfor kravet, har meglerhuset måttet ty til en del kreative løsninger:

Arctic opprettet en stiftelse som kjøpte Emergy-aksjer, meglerhuset solgte aksjer til tomme selskaper som aldri gjorde opp for seg og flere av Arctics gullkunder har eid aksjer i kortere perioder for siden å selge dem tilbake til Arctic.

Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen og investor Tore Aksel Voldberg på tenniskamp i Paris.
Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen og investor Tore Aksel Voldberg på tenniskamp i Paris. (Foto: Martin Divisek / EPA / NTB)

Blant dem som har hatt Emergy-aksjer på termin er Tore Aksel Voldberg, Arctics gullkunde som var med Arctic-sjef Mads Syversen til Paris for å se på Casper Ruud spille tennis.

En måte å komme innenfor kravet på 25 prosent, er å skrive ned verdien av investeringen. Men dette reduserer meglerhusets ansvarlige kapital, som da kan risikere å ikke ha tilstrekkelig kapitaldekning.

Først i 2021-regnskapet skrev Arctic ned verdien av Emergy-investeringen med over 100 millioner kroner. I dette regnskapet sto det også for første gang utførlig omtale av terminfinansieringen og Arctics eksponering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.