Kjetil Rimstad er revisor og mangeårig partner i EY, et av Norges største revisjons- og rådgivningsselskaper.

Han var revisor i Arctic siden starten i 2007. Da Arctic etablerte stiftelsen Ventus, som via et selskap kjøpte aksjer i vindmølleselskapet NBT, nå Emergy, ble Rimstad valgt til revisor både for stiftelsen og selskapet.