Finanstilsynet kommer i en fersk tilsynsrapport med kritikk av meglerhuset Arctic Securities for manglende håndtering av interessekonflikter relatert til blant annet ansattes handel i finansielle instrumenter og for selskapets rolle som rådgiver til noteringer og kapitalinnhentinger på Euronext Growth på Oslo Børs.

I rapporten går det også frem at tilsynets foreløpige vurdering er at meglerhuset «lengre perioder har brutt verdipapirhandellovens lydopptaks- og dokumentasjonskrav».

Meglerhuset får også kritikk for å ha brutt med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse, og det vises her til Arctic Securities' «generelle og vidtrekkende ansvarsfraskrivelse» i forbindelse med en transaksjon der meglerhuset fungerte som rådgiver for Aker Biomarine.

– Dette er jo et tematilsyn fra 2020. Vi er veldig godt fornøyde med tilsynet ikke har noe å bemerke etter å ha gått gjennom egenhandel gjennomført av 55 ansatte i sales og corporate, sier Arctic-sjef Mads Syversen.

Megleren bekrefter

I rapporten får Arctic kritikk for at ikke et investeringsselskap der en megler er minoritetseier ikke er underlagt egenhandelsregelverket. Tilsynet viser til lydopptak som ifølge tilsynet viser at megler har hatt innflytelse over investeringsbeslutninger.

Navnet på megler og investeringsselskap er anonymisert i rapporten, men Alexander Borgen og familieselskapet Borgano passer med beskrivelsen. Borgen bekrefter dette overfor DN.

– Det er viktig for meg å få frem at det overhodet ikke har vært noen interessekonflikt. Min fars investeringsselskap hadde på tidspunktet for emisjonen i Atlantic Sapphire i 2020 vært aksjonær i fem år og tatt sin andel av samtlige emisjoner de fem årene. At han tegnet seg i emisjonen i 2020 var derfor forventet. Hans investeringsselskap ble tildelt sin pro rata andel, som alle andre aksjonærer fikk som et minimum, og han opprettholdt dermed sin eierandel, skriver Borgen i en melding til DN.

Arctic-sjef Mads Syversen mener det ikke er rettsgrunnlag for at dette investeringsselskapet burde vært underlagt egenhandelsreglene.

– Etter at vi fikk foreløpig rapport diskutert vi dette med vedkommende og hans familieselskap. For familieselskapet var det helt uaktuelt å inngå i egenhandelsregelverket. Vedkommende valgte da å si opp stilling i Arctic.

DN har tidligere skrevet flere saker om Alexander Borgen og Borganos aksjeplasseringer.

To år

Det som opprinnelig startet som et såkalt tematilsyn i desember 2020, og som da var begrenset til forhold knyttet til informasjonshåndtering, ordredokumentasjon og egenhandel i avdelingene Sales & Corporate Finance, ble et drøyt halvår senere utvidet til å også omfatte selskapets rolle som rådgiver for Euronext Growth-selskaper.

Senere kom ytterligere en utvidelse av tilsynet, som til slutt også omfattet selskapets systemer for markedsovervåkning.

I forbindelse med tilsynet har Finanstilsynet undersøkt to oppdrag Arctic Securities gjennomførte for henholdsvis Aker Biomarine og Hynion.

Oppdragene gikk ut på å være rådgiver for rettede emisjoner og børsnoteringene av de to selskapene. Finanstilsynet mener Arctic Securities ikke har identifisert interessekonflikten knyttet til sin rolle som rådgiver.

«Det var også Finanstilsynets foreløpige vurdering at Foretaket ikke har sørget for fullgode retningslinjer knyttet til interessekonflikter», skriver tilsynet i rapporten.

I sitt tilsvar opplyser Arctic Securities at meglerhusets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter er oppdatert, slik at «rollen som Euronext Growth Advisor er særskilt adressert».

– Vi er i 2022, Arctic har tilpasset seg alle punkter underveis. Jeg opplever at vi ikke har noen uoverensstemmelse med tilsynet på diss punktene, sier Syversen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.