Finanstilsynet kom mandag med en knusende rapport for meglerhuset Arctic Securities og dets analysesjef Morten Nystrøm, som hadde handlet aksjer før han og analyseavdelingen sendte ut positive analyser om de samme aksjene.

Finanstilsynets rapport kom etter at tilsynet har undersøkt hele analyseavdelingen til Arctic. Finanstilsynet konkluderte med at Arctic «ikke har innrettet sin virksomhet på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder eller foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum.»

Men Finanstilsynet har ikke nøyd seg med det.

I skrivende stund gjennomfører nemlig finansbransjens vaktbikkje nok et tilsyn med meglerhuset ledet av Mads Syversen.

– Finanstilsynet arbeider for tiden med ytterligere ett tematilsyn hos Arctic Securities, begrenset til informasjonshåndtering og ordredokumentasjon, samt egenhandel gjennomført av ansatte i avdelingene Sales og Corporate Finance, forteller Finanstilsynets direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, til DN.

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy
Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

«Sales» betyr meglere og «Corporate finance» betyr finansielle rådgivere, og er avdelingen som bistår selskaper med å hente penger, gå på børs, oppkjøp, salg og gir andre råd.

Funnene og konklusjonen fra dette tilsynet er ikke ventet før om flere måneder.

– Kan egne analyser utgjøre innsideinformasjon?

Dokumentasjonen tilsynet ber Arctic om i dette nye tilsynet er blant annet:

  • Oversikt over alle ansatte som arbeider i en megler/rådgiverfunksjon med angivelse av kurtasje/honorarinntekter, spesifisert ned på megler/rådgiver, og fordelt per kunde, for henholdsvis 2019 og 2020.
  • Oversikt over alle gjennomførte og pågående corporateoppdrag i 2019 og 2020.
  • Oversikt over blokkhandler og handler for primærinnsidere av sensitiv karakter for perioden 2019–2020.
  • Oversikt over alle handler som følger av «all or nothing»-ordre i 2019 og 2020
  • Tilsynet spør også om Arctic har vurdert om egne analyser kan utgjøre innsideinformasjon.

Arctic-meglere med aksjer for over 500 mill.

DN har tidligere skrevet at Arctics meglere har kjøpt aksjer med begge hender i flere børsnoterte selskaper der meglerhuset har hatt en sentral rådgiver-rolle.

Mens analytikerne nå har vært tvunget av meglerhuset til å selge sine aksjer, har Arctics meglere fått beholde postene de har sittet på, og meglerne har både kjøpt og solgt den siste tiden. Arctics gründer og toppsjef Mads Syversen strammet nemlig inn reglene for analytikerne i slutten av oktober 2020, men endret ikke reglene for meglerne.

Mads Syversen – administrerende direktør i meglerhuset Arctic Securities.
Mads Syversen – administrerende direktør i meglerhuset Arctic Securities. (Foto: Elin Høyland)

DN har omtalt at megler Alexander Borgen eide via eget og familiens investeringsselskap, der han er deleier, aksjer for 460 millioner kroner. De to selskapene hadde flere av de samme aksjene og et annet fellestrekk var at Arctic var eller hadde vært finansiell rådgiver i forbindelse med kapitalinnhenting og børsnotering.

Megler Alexander Borgen i Arctic Securities.
Megler Alexander Borgen i Arctic Securities. (Foto: Knut Falch)

Borgen har via sitt heleide selskap – SP Capital 22 – ikke endret beholdning i selskaper som Vaccibody, Atlantic Sapphire, Gentian eller Icelandic Salmon. Takket være kurshopp for Vaccibody eier Borgen via de to selskapene aksjer for over en halv milliard kroner.

– Ingen problemer med eierskapene

De to andre meglerne i Arctic som DN tidligere har omtalt, Esten Løkkebakken og Gaute Ulltveit-Moe, eide mindre poster i flere av de samme selskapene.

Løkkebakken har stokket litt om på porteføljen. Han har solgt i Gentian, men kjøpt en liten post i Aker Biomarine, halvert beholdningen i Elop og solgt seg ut av Otovo. Alle de tre nevnte selskapene har benyttet Arctic som rådgiver.

Megler Gaute Ulltveit-Moe i Arctic Securities.
Megler Gaute Ulltveit-Moe i Arctic Securities. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Ulltveit-Moes investeringsselskap dukker ikke lenger opp på noen av aksjelistene og registrene DN har sjekket.

DN har forelagt opplysningene om aksjeinnehav i epost og sms til de tre meglerne, samt i en epost til Arctics compliance-sjef Thomas Berge. De har ikke svart.

Mads Syversen har mandag ikke svart på DNs henvendelser om Finanstilsynets nye tilsyn av meglere og finansielle rådgivere. DN spurte Syversen i november 2020 om Arctic-meglernes utstrakte egenhandel. Den gang svarte han:

– Jeg har ikke hatt noen problemer med de eierskapene.

Mads Syversen er administrerende direktør i meglerhuset Arctic Securities.
Mads Syversen er administrerende direktør i meglerhuset Arctic Securities. (Foto: Elin Høyland)

– Solskinnshistorien Vaccibody er jeg egentlig er veldig stolt over for Arctic sin del. Og det viser jo også at kapitalmarkedet fungerer og meglerhusenes rolle. En del av disse aksjene har disse eid siden 2014. Og ære være for den jobben de har gjort og vært en del av, la han til om Arctic-meglerne.

– Positivt at meglere har genuin interesse

– Kan de komme i en interessekonflikt når de har store posisjoner i et selskap og det kommer en negativ analyse eller negative nyheter?

– Nei, så mye må jeg stole på mine medarbeidere at det ser jeg ikke på som noe problem. Jeg synes det er positivt jeg, at vi har meglere som har genuin interesse og viser også til investorene, sånn som i Vaccibody, at de er villige til å ta risiko. Det har jo vært et stort lodd, og det er fortsatt risiko, sa Syversen den gang.

Børsmeldte ikke handler der samboer var styremedlem

DN har også skrevet at Arctics aksjemegler Esten Løkkebakken eide aksjer i selskapene Gentian Diagnostics og Vaccibody. Løkkebakkens samboer Susanne Stuffers var styremedlem i begge, men Løkkebakken sto ikke på nærstående-listen og meldte ikke aksjehandlene før DN omtalte saken.

– Her har det dessverre skjedd en glipp som nå er rettet opp. Da Vaccibody ble notert på Merkur Market 7. oktober 2020, ble Løkkebakken ved en feiltagelse ikke ført opp på liste over nærstående til primærinnsider. Det beklager jeg. Da vi oppdaget dette, ble det meldt til Oslo Børs. I etterkant av dette ble selskapet informert om en handel som fant sted før han ble oppført på listen. Denne handelen er nå for ordens skyld meldt til børsen, fortalte Stuffers til DN den gang.

Hun er tidligere analytiker i Arctic Securities.

– Hvorvidt utstederselskapene på Merkur Market skal melde handler for nærstående til styremedlemmer, er et forhold som er opp til utstederselskapene å vurdere, forklarte Esten Løkkebakken selv.

Megler Esten Løkkebakken i Arctic Securities.
Megler Esten Løkkebakken i Arctic Securities. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Compliance-sjef Thomas Berge i Arctic Securities hadde følgende kommentar til saken:

– Vi har for ordens skyld undersøkt relevante handler Løkkebakken har gjort privat og gjennom sitt investeringsselskap. Disse er klarert og godkjent av Arctic Securities i henhold til våre rutiner.

Brøt reglene om meldeplikt

Oslo Børs startet undersøkelser av saken og konkluderte med at selskapene hadde brutt reglementet om primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert.

I utgangspunktet plikter selskapene å holde markedet løpende oppdatert når innsidere selger aksjer. Vaccibody og Gentian Diagnostics sendte først ut børsmelding etter at DN tok kontakt. Det skjedde flere uker etter at handlene hadde funnet sted. Selskapene fikk kritikk av Oslo Børs, men det fikk ingen konsekvenser for selskapene, Stuffers eller Løkkebakken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.