De siste to årene har fondet First Generator, som forvaltes av den tidligere fondsstjernen Martin Mølsæter, ligget helt i bunnsjiktet blant norske aksjefond. Foreløpig ser ikke 2020 særlig lysere ut. Avkastningen er på minus 40 prosent og gjør First Generator til årets verste fond så langt i år.

April var imidlertid et lyspunkt for Mølsæter hvor hans oljetunge portefølje fikk en avkastning på 20,6 prosent. Nå ser forvalteren en oljepris på 65–70 dollar fatet om halvannet år og opptur for fondet.

– Oddsen er veldig god

Mølsæter mener oljeaksjer er priset til sitt laveste på 20–25 år og peker på at man med dagens prising historisk aldri har tapt penger på å investere i de fleste posisjonene med en horisont på 12 måneder.

– Du er skråsikker på at aksjene er opp om et år?

– Skråsikker skal man aldri være. Det er alltid odds, og oddsen er veldig god, sier Mølsæter.

– Er det i år det blir comeback?

– Ja, jeg tror det, sier forvalteren, som ikke ønsker å kommentere hvorvidt han skal tilbake til «gamle høyder».

– Jeg tror i alle fall jeg ligger godt an, sier han, og viser til snittprisingen i porteføljen.

Fondets såkalte pris/bok i porteføljen er nå 0,61. Dette tallet sier noe om aksjenes eller porteføljens prising i forhold til bokførte verdier.

Ser mot oljepris på 70 dollar

Det er særlig oljeprisen Mølsæter er optimistisk til. Prisene har stupt i år som følge av en akutt mangel på etterspørsel etter olje som har ført til ubalanse i markedet. Mølsæter mener markedet ser ut til å komme i balanse allerede i juni og at man vil se lagertrekk i juli, altså at mengden olje i lagrene vil begynne å falle tilbake.

– Det er mye større naturlig fall i skiferolje enn det mange ser for seg. Ut på sommeren neste år vil lagrene være tilbake på normalnivået og etter sommeren vil de komme under normalnivå, sier Mølsæter.

Han sier oljeprisen var på 65–70 dollar ved nyttår, men at skiferoljeproduksjonen allerede da var på vei ned.

– På det nivået var ikke «shalegutta» happy. Du må ha en oljepris oppi der for at du skal være i nærheten av å sette i gang vekst i USA igjen, sier Mølsæter, som påpeker at storbanken Goldman Sachs ser en oljepris på 60–65 dollar i fjerde kvartal 2021.

Mølsæter anslår en oljepris på 65–70 dollar fatet mot slutten av 2021. Det er vesentlig høyere enn hva som ligger inne i den såkalte forwardkurven, ifølge Mølsæter. Forwardkurven er en kurve som skal angi fremtidig oljepris og bestemmes av hva markedsaktørene er villig til å betale for olje med levering til gitte perioder frem i tid.

Lastet opp i DNB

Rundt 30 prosent av porteføljen til First Generator består av energiaksjer. BW Offshore, som driver flytende produksjonsenheter, er den største enkeltinvesteringen. Fondet har nylig økt i DNB, som nå utgjør rundt 9–10 prosent av porteføljen, ifølge Mølsæter.

– Den har falt mye, og jeg tror både norsk økonomi og oljepris er på vei opp, sier han.

At mulige utlånstap skal kunne påvirke banken er han ikke videre bekymret for.

– Det er bakt inn i kursen allerede, også mye høyere utlånstap enn det jeg tror vi kommer til å få, sier han.

– Tror du vi er forbi bunnen i aksjemarkedet?

– Jada, det tror jeg. Vanligvis når du har en børsreaksjon pleier sentralbankene å ligge fire fem måneder i etterkant. Og når de først setter i gang, setter de i gang med veldig forsiktige tiltak. Denne gangen visste de fra dag én når resesjonen startet. De kom på banen med en gang og med tiltak som var ekstremt store i forhold til hva man har sett historisk, sier Mølsæter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.