Sjefen i det statlige investeringsselskapet Argentum, Joachim Høegh-Krohn, fikk i 2018 utbetalt over 7,1 millioner kroner i samlet lønn. Allerede dette gjør ham til en ledestjerne i toppsjiktet av lønnsstatistikken i de heleide statlige selskapene.

Med en slik lønn slår Høegh-Krohn toppsjefene i store selskaper som Entra, Posten og Vy.

Men den egentlige grunnen til at de ansatte i Argentum utgjør lønnseliten i staten, er en spesiell tilleggsbonus som de får gjennom utbytter fra selskapet Bradbenken Partner. For 2018 betaler dette selskapet ut rundt 20 millioner kroner i utbytte, og rundt 6,7 millioner kroner av dette går til Høegh-Krohn. Dermed bikker de totale godtgjørelsene til Argentum-sjefen 13,8 millioner kroner.

Til sammenligning tjente sjefen i Oljefondet, Yngve Slyngstad, 6,7 millioner kroner i 2018. altså under halvparten. Og mens Oljefondet forvalter verdier for 9326 milliarder kroner, forvalter Argentum kun en portefølje som ved inngangen til året var verd 7,6 milliarder.

«Ikke spesielt høy»

DN fikk onsdag ikke kontakt med Høegh-Krohn, som er på ferie.

– Lønnen til administrerende direktør ligger på samme nivå som andre toppledere i denne bransjen. Argentum opererer på forretningsmessige vilkår i en kompetanseindustri og må derfor operere med et konkurransedyktig lønnsnivå, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Argentum, Ellen Amalie Vold, til DN.

Å sammenligne Argentum med Oljefondet er kanskje urettferdig. Men også i mer sammenlignbare statseide investeringsselskaper som Norfund og Investinor tjener sjefene langt mindre med lønninger på rundt tre millioner kroner i året.

Kjetil Houg, den nye sjefen i Folketrygdfondet, som forvalter 252 milliarder kroner, tjener ifølge fondets årsrapport rundt 3,5 millioner kroner i året.

5,8 mrd. i utbytte

Forvalterne i Argentum har levert pen avkastning på statens penger i mange år, og 2018 var intet unntak. For fjoråret betalte Argentum ut 1,5 milliarder kroner i utbytte til staten, og det samlede utbyttet siden oppstarten er dermed på nær 5,8 milliarder kroner. Det er mer enn statens opprinnelige investering i Argentum.

Lederlønningene i Argentum er høye, men ikke sammenlignet med lønnen til andre topper i bransjen for aktive eierfond. De ansatte i Argentum har derfor sikret seg en spesiell medinvesteringsordning gjennom eierskapet i investeringsselskapet Bradbenken Partners. Dette selskapet kopierer investeringene til Argentum, men med kun én prosent av kapitalen.

Den norske stat har bidratt med 90 prosent av kapitalen i Bradbenken Partner, men har kun krav på en avkastning lik risikofri rente pluss et lite risikopåslag på 0,75 prosentpoeng. Det meste av utbyttet fra selskapet går dermed til de ansatte, og dette blir i praksis en ekstra bonusutbetaling.

Rekordhøyt utbytte

For 2018 betaler Bradbenken Partners ut nær 20 millioner kroner i utbytte. Dette er mer enn tre ganger høyere enn i de to foregående årene, og det høyeste utbyttet i selskapets historie.

Den kraftige økningen i utbyttet kommer til tross for at resultatet i Argentum falt med ni prosent i 2018.

– Dette skyldes at resultatet beregnes forskjellig i Argentum og i Bradbenken siden selskapene følger ulike regnskapsprinsipper. Det høye utbyttet i Bradbenken skyldes at Argentum i 2018 realiserte gevinster på rundt to milliarder kroner, sier Ellen Amalie Vold.

Aldri før har Argentum realisert så høye gevinster, og dette er grunnen til rekordutbyttet til selskapets ansatte.

Joachim Høegh-Krohn eier rundt 35 prosent av A-aksjene i Bradbenken og har dermed krav på rundt 6,7 millioner kroner av utbyttet fra selskapet. Hans totale inntekt knyttet til jobben som Argentum-sjef stiger dermed til 13,8 millioner kroner.

Slo børsen

Ifølge Ellen Amalie Vold ble Bradbenken Partner etablert for å likestille interessene til ansatte og selskapet.

– Det er ikke tilfeldig at Argentum har skapt veldig gode resultater for eier over lang tid, sier hun.

Argentum leverte i 2018 en avkastning på 22,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt med 1,8 prosent i den samme perioden. Siden oppstarten i 2001 har den annualiserte avkastningen vært på hele 15,4 prosent årlig. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.