Skipsreder og storinvestor Arne Blystad realiserer en gevinst på 22 millioner kroner etter å ha kvittet seg med aksjer for 71 millioner kroner i fergeselskapet Fjord1, som er hele aksjeposten til han og familiens investeringsselskap Songa Trading.

Kraftig kurshopp

Blystad kjøpte seg inn i Fjord1 da fergegiganten ble børsnotert på Merkur-børsen under Oslo Børs i mai, ifølge aksjonæroversikter. Da sikret han seg 1,69 millioner aksjer til en snittkurs på rundt 29 kroner per aksje, som tilsvarer et kjøp på 49 millioner kroner. Siden har aksjen steget til 43,50 kroner aksjen, som blant annet skyldes et kraftig kurshopp da selskapet ble overført til Oslo Børs' hovedliste i august.

Skipsrederen har solgt seg gradvis ned siden slutten av september med salg av 690.000 aksjer til snittkurs 40 kroner, som betyr en gevinst på 7,6 millioner kroner, før han denne uken kvittet seg med de resterende én million aksjene til snittkurs 43,50 kroner, som gir en gevinst på 14,5 millioner kroner.

Fjord1 verdsettes til 4,3 milliarder kroner.

Ferger i medvind

Fjord1 er et av de ledende transportselskapene i Norge, og har som kjernevirksomhet å eie og drifte 61 ferger til øyer og over fjorder i Norge. Videre opererer selskapet innen reiselivsnæringen i Norge og innehar en eierpost i flyselskapet Widerøe.

28. november la fergeselskapet frem resultater for tredje kvartal. Selskapet fikk et underliggende driftsresultat (ebitda) på 302 millioner kroner i kvartalet. Dette var bedre enn de fleste analytikerne hadde ventet på forhånd, og betydelig bedre enn i samme periode i 2016 da selskapet fikk et ebitda-resultat på 267 millioner kroner.

– Tredje kvartal har positive effekter av selskapets nettokontrakter med god trafikkutvikling. God driftsstabilitet for ferge og hurtigbåt bidrar også til en fin utvikling for resultatet. Flere reisende gir økt bidrag fra catering og reiseliv, skrev selskapet i kvartalspresentasjonen.(Vilkår)