Arne Vigeland ble rikskjendis da han kappet naboens uthus i to. Det endte i retten, og i Borgarting lagmannsrett ble Vigeland dømt til 120 dagers ubetinget fengsel og til å betale 410.000 til naboen og 224.000 til If Skadeforsikring.

Han anket saken til Høyesterett, men anken førte ikke frem. Ankeutvalget mener saken ikke har noen prinsipiell betydning for andre saker:

«Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323 første ledd første og andre punktum. Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet», skriver ankeutvalget.

Det har ikke lyktes DN å komme i kontakt med Vigelands advokat Trygve Staff. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

https://www.youtube.com/watch?v=AJt1mxMGPe8