Det er en pengemaskin Bodø-væring Tor Arne Viksjø bygget opp fra kjelleren på Nordlands-sykehuset på 80-tallet. Sammen med øvrige gründere, ledere og flere sykehus får han en pen gevinst når etterkommerne av skipsrederne Gjert og Arne Wilhelmsen (88) nå tar over kontrollen over pasientjournalselskapet Dips.Dips er landets ledende leverandør av elektroniske helsesystemer til norske sykehus. Wilhelmsen-familiens investeringsselskap kjøper 65 prosent av Dips.

Prisen er hemmelig, men selskapet hadde i 2016 et driftsresultat før avskrivninger, såkalt ebitda, på 57 millioner kroner. 2017-tallene er ikke klare, men med tilsvarende utvikling i 2017 og 2018 og en prising på rundt 13 ganger ebitda, som er normalt for denne type selskaper, så er verdien av hele selskapet rundt 750 millioner kroner. Det svært profitable selskapet har ingen gjeld og rundt 120 millioner kroner i kontanter og bankinnskudd.

Privatpersonene på aksjonærlisten har verdier for 450 millioner med denne prisingen av selskapet.

Nordland fylke selger seg ut

Toppsjef og gründer Tor Arne Viksjø eier 9,3 prosent av selskapet og har dermed verdier for rundt 70 millioner kroner. Dips har totalt 143 eiere, og Nordland fylkeskommune var frem til transaksjonen største eier med 18,7 prosent. Nordland fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er blant aksjonærene som selger seg helt ut. En del av dem som var med og stifte selskapet for 30 år siden, selger også store deler av sine aksjeposter. Gründeren og Diakonhjemmet sykehus blir fortsatt med som store eiere for å utvikle Dips' digitale pasientplattform.

Selskapet kontrollert av Wilhelmsen- og Garmann-familiene, blir nå største aksjonær, etterfulgt av Diakonhjemmet sykehus as (10,9 prosent) og administrerende direktør og grunnlegger Tor Arne Viksjø (7,5 prosent). De resterende 16,6 prosent av aksjene er fordelt på rundt 100 Dips-ansatte, som blir med videre som eiere i selskapet.

Fra cruise til helsetjenester

Kjøperen Awilhelmsen ble først etablert som rederi i 1939, og har siden utviklet seg til et investeringsselskap med eierskap innenfor cruise, eiendom, shipping, offshore, detaljhandel og andre industrielle investeringer. Awilhelmsens mest verdifulle eierskap er posten det har i verdens nest største cruiseoperatør, Royal Caribbean Cruise Line (RCCL).

Awilhelmsen er eid av Arne Wilhelmsen (88), hans tre barn Bent Christian (58), Peter Preben (56) og Arne Alexander (52) Wilhelmsen, i tillegg til Margaret Boel Garmann (58). Garmann er datter av nå avdøde Gjert Wilhelmsen, som er Arne Wilhelmsens storebror. Gjert Wilhelmsen døde tidligere i år, 91 år gammel. Det er Awilhelmsen-selskapet Awilhelmsen Capital som er kjøper.

– Awilhelmsen Capital er en trygg eier, med solid kapitalbase og tilstrekkelig risikovilje for vår ekspansjon til nye markeder, i Norge og utenlands. Det er en eier som tenker industrielt, har et langsiktig perspektiv på eierskapet, og som tar Dips' samfunnsansvar på alvor, sier Viksjø.

Grunnlagt for 30 år siden

Arve Ree er leder av Awilhelmsen Capital.

– For vårt selskap er dette en viktig investering som passer vår strategi godt. Vi har en horisont over generasjoner og ønsker å bidra til at Dips får forutsigbarheten og langsiktigheten til å realisere sine vekstambisjoner, sier Ree.

– Vi er imponert over Dips og selskapets unike kompetanse, produkter og strategi. Vi er overbevist om at en åpen, fleksibel plattform som Dips Arena er fremtiden innen e-helseteknologi, både i Norge og internasjonalt, sier han.

Dips har 270 ansatte og over 360 millioner kroner i omsetning. Det ble etablert for 30 år siden, for å bidra til å effektivisere helsevesenet gjennom ressursbesparende elektronisk helseteknologi.

Utviklet helseplattform for 1 mrd.

I januar 2018 lanserte Dips sin nye e-helseplattform, Dips Arena, som det har kostet over én milliard kroner å utvikle. Dips Arena er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og bygger på en åpen plattform som gir kundene eierskap til egne data. Dips ser store muligheter for videre vekst, basert på den nye Arena-plattformen.

Dips leverer programvare og tjenester til tre av fire regionale helseforetak. Mer enn 100.000 brukere – på samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst – bruker daglig Dips i behandlingen av pasienter.

Hva tror du bonusprogrammet til flyselskapet Norwegian er verdt?
Thor Christian Jensen kommenterer Kenneth Sivertsen i Pareto sin verdivurdering av bonusprogrammet til flyselskapet Norwegian.
01:10
Publisert:

(Vilkår)