Konsernregnskapene for Firmament as, som Petter Olsen (73) eier sammen med sine tre døtre, viser et tap på driften på 134 millioner kroner i 2020. Dette er mer enn året før, men mindre enn i 2018 da tapene kom helt opp i over 165 millioner kroner.

De siste ti årene har Firmament tapt nesten 600 millioner kroner, og bare i to av disse årene, i 2016 og 2017, har selskapet hatt overskudd.

Nedskrivninger i datterselskaper

I årsberetningen går det frem at konsernets viktigste forretningsområder i 2020 var forvaltning av selskapets finansportefølje og kunst, og oppfølging av langsiktige finansielle investeringer, samt konsernets eiendomsvirksomhet i Spania.

Nettopp eiendomsvirksomheten i Spania, nærmere bestemt på øyen La Gomera på Kanariøyene, som er blitt trukket frem som konsernets viktigste forretningsvirksomhet, går dårlig. Firmaments datterselskap i Spania, Terra Fortunata sa, er blant annet nedskrevet med 64 millioner kroner i 2020. Det påpekes i årsberetningen at det er knyttet stor usikkerhet til fremtidsutsiktene for utviklingseiendom i Spania som følge av koronaen. Terra Fortunata ble alt lenge før korona, men så sent som i 2018, nedskrevet med 115 millioner kroner.

Et annet datterselskap, det nederlandske klokkeselskapet Tanager Group BV med klokkemerket Timex, er nedskrevet med 95 millioner kroner.

Datterselskapet Petruvius Ltd. i London, som driver med forvaltning, er nedskrevet med 42 millioner kroner.

Pantsatte kunst for lån

Av en note i regnskapene går det frem at styreleder Petter Olsen 2. juli 2020 lånte 50 millioner kroner av Firmament as, til en effektiv rentesats på 6,5 prosent.

Som sikkerhet for lånet ble det tatt håndpant i kunstverk, uten at det presiseres hvilke kunstverk det var snakk om.

Lånet løp ifølge noten frem til 31. mai 2021, altså til sammen 11 måneder. Med avtalt rentesats på 6,5 prosent beløp rentene seg til knapt tre millioner kroner.

DN har ikke lyktes å få en kommentar fra Petter Olsen på regnskapene, og hvorfor han lånte 50 millioner kroner til en rente som er mye høyere enn markedsrenten. Administrerende direktør Onar Birkeland i Firmament as skriver i en kommentar til DN at han ikke har kommentarer utover selskapets årsberetning.

Kostbart økologisk landbruk

Petter Olsen har også tapt rundt 36,8 millioner kroner de siste tiårene på økologisk melkeproduksjon og gårdsdrift gjennom sitt heleide selskap Norder i Viken as. Bare de tre siste årene har selskapet tapt over 15 millioner kroner. Egenkapitalen ved inngangen til 2020 var negativ, men i regnskapet står det at selskapets gjeld til Olsen står tilbake for annen gjeld i selskapet. Selskapet driver allsidig økologisk gårdsdrift på Ramme gård. Det produseres blant annet kjøtt, melk, egg, korn, gress og grønnsaker. Ramme Gård har i tillegg til økologisk gårdsdrift også blitt kjent som en kulturinstitusjon.

I 2020 åpnet Ramme Fjordhotell, og Petter Olsens Norder i Viken as leverer økologisk mat til hotellet.

Ramme Gård ligger idyllisk til nær badestedet Hvitsten, sydvendt mot Oslofjorden, rundt 45 kilometer fra Oslo sentrum. Petter Olsen har eid, og vært sterkt engasjert i utviklingen av Ramme Gård siden 1966.

Egenkapitalen skrumper inn

De mange og betydelige tapene gjør at arven og egenkapitalen i Firmament skrumper inn. For tre år siden var egenkapitalen på nesten én milliard kroner, før den i 2019 falt til litt over 800 millioner kroner. Ved utgangen av 2020 var egenkapitalen i konsernet på 692,2 millioner kroner.

Petter Olsen er lillebroren til skipsreder Fred. Olsen. Fred. Olsen er majoritetseier i NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.