Lagerselskapet Autostore skal på børs, og nå er prisingen klar: I en emisjon i forbindelse med noteringen planlegges det å selge aksjer til mellom 27 og 31 kroner stykket, hvilket priser hele selskapet etter kapitalinnhentingen til mellom 90 og 103 milliarder kroner.

Det vil gjøre noteringen til den suverent største på Oslo Børs i år, og selskapet til et av de aller største i det norske aksjemarkedet.

Selskapet planlegger å selge aksjer for omtrent 2,7 milliarder kroner i en emisjon. I tillegg kommer eksisterende eiere til å selge aksjer for mellom 10,8 og 12,8 milliarder kroner, heter det i en børsmelding fredag. Disse inkluderer den amerikanske fondsforvalteren Thomas H. Lee (THL) og den svenske oppkjøpsaktøren EQT.

Det japanske investeringsselskapet Softbank, som kom inn på eiersiden i april i år og kjøpte 40 prosent av selskapet, skal ikke selge aksjer.

Fire nøkkelinvestorer

Fire hjørnesteinsinvestorer har tegnet seg for aksjer til en verdi av 6,9 milliarder kroner, men en fjerdedel hver:

  • Alecta Pensionsförsäkring
  • FIL Investments International
  • Mawer Investment Management Ltd.
  • WCM Investment Management

Alecta Pensionsförsäkring er et svensk tjenestepensjonsselskap som forvalter 1.134 milliarder svenske kroner for 2,6 millioner privatkunder og 35.000 bedriftskunder.

FIL Investments International, Mawer Investment Management og WCM Investment Management er tre privateide amerikanske investeringsselskaper som forvalter midler for både private og institusjonelle investorer på tvers av flere aktivaklasser.

Foreløpig lavere enn antatt

Prisingen av emisjonen innebærer en økning på hele 57 prosent siden robotlagerselskapet sist var ute og hentet ny kapital i april. Softbank-transaksjonen verdsatte selskapet til 65,5 milliarder kroner.

Men det er likevel litt under anslagene som har versert etter at børsnoteringen ble annonsert i forrige måned.

Tre norske meglerhus er koblet på transaksjonen. Basert på analyser de sendte ut til sine kunder da, var selskapsprisingen på over 13 milliarder dollar, med det mest optimistiske anslaget på 16 milliarder dollar – altså et sted fra 110 til nærmere 140 milliarder kroner.

Men prisingen som selskapet kommer med på fredag, tar også høyde for at bildet kan endre seg, og prisen per aksje kan bli både lavere og høyere enn indikert, skriver Autostore.

Dersom selskapet blir priset til det høyeste i spennet som oppgis fredag, vil uansett Autostore bli et av de største selskapene på Oslo Børs. EN verdi på 103 milliarder kroner vil plassere det like bak tungvektere som Aker BP og Yara, og foran Gjensidige og Orkla.

Selger omtrent 25 prosent

DN skrev i forrige måned at tre av selskapets viktigste eiere – THL, EQT og familien til gründer Jakob Hatteland – hadde blitt enige om å selge en lignende andel av hver sin posisjon i selskapet, og at denne ville ligge på minst 20 prosent.

Dersom muligheten for en overallokering på 15 prosent i emisjonen utnyttes av tilretteleggerne, vil nedsalget til THL og EQT være på omtrent 25 prosent av deres respektive eierposter, heter det i meldingen fredag.

Prosessen med å selge aksjene starter mandag neste uke, og går over åtte dager til 19. oktober.

Autostore har hyret inn en rekke finansielle rådgivere for transaksjonen og noteringen: Carnegie, ABG Sundal Collier, Sparebank 1 Markets, samt de internasjonale storbankene J.P. Morgan AG, Morgan Stanley og Jefferies, samt Mizuho og Moelis. I tillegg kommer advokater, blant annet fra Thommessen og Wiersholm.

Enorm vekst

Autostore har utviklet seg til å bli et lite norsk eventyr. Selskapet selger robotsystemer for store lagre, og er bygget ut fra den lille bygda Nedre Vats i Rogaland kommune. På kundelisten har det internasjonale giganter som Siemens, Lufthansa og DHL.

I presentasjonsmaterialet for investorene og markedet Autostore publiserte i september, kom selskapet med ferske omsetningstall for første halvår i år og tall for fjoråret.

I 2020 hadde Autostore inntekter på 182,1 millioner dollar (1,6 milliarder kroner) med en bruttofortjeneste på 130 millioner dollar (1,1 milliarder kroner).

Inntektene økte enormt inn i det nye året.

I første halvår 2021 var inntektene på 149,6 millioner dollar (1,3 milliarder kroner). Bruttofortjenesten var på 102,4 millioner dollar (882 millioner kroner).

På bunnlinjen var resultatet negativt både i 2020 og i første halvår i år. I årets seks første måneder hadde Autostore et resultat på minus 17,3 millioner dollar (149 millioner kroner).

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.