Advokat Storberget håndterte så store penger for skandaleselskapene Justitia Gruppen og Indigo Finans, at han nærmest «fungert som bank eller mellommann for aksjer som er blitt solgt fra ulike investeringsselskaper til tredjeparter», fremgår det i en rapport fra tilsynrådet for advokatvirksomhet.

Tilsynsrådet konkluderte med at advokat Storberget måtte fratas advokatbevillingen i en innstilling fra 26. juli i år.

Storberget var også involvert i å flytte penger for aktører i Boligbygg-saken, og mistet eiendomsmeglerbevillingen i sommer.

I innstillingen fremgår det at Storberget « har drevet ulovlig innvesteringstjenestevirksomhet, og at han har unnlatt å etterkomme pålegg gitt av Finanstilsynet. Videre er det avdekket svært mangelfulle hvitvaskingsrutiner», noe Finanstilsynet fastslo i et vedtak i sommer.

14. august bestemte Advokatbevillingsnemnden å frata Storberget retten til å drive advokatvirksomhet.

- Jeg er ikke enig i advokatbevillingsnemnden sitt vedtak, men har naturligvis tatt dette etterretning og avviklet min advokatvirksomhet, sier Storberget i en epost til DN.

Bitcointaper

En av kundene som har kommet dårligst ut er bitcoin-millionær Geir Harald Hansen ((LINK)). Han sendte over 12 millioner kroner til oppgjørskontoen hos advokat Storberget, etter å ha inngått avtaler om å kjøpe seg inn i eiendomsprosjekter via Justitia Gruppen. Nå er pengene borte, og Hansens selskap, Aesir Financial, har ifølge en kjennelse fra Oslo byfogdembete, ikke fått aksjene han betalte for.

Pengene forsvant fra klientkontoen hos advokat Storberget, uten at klienten fikk aksjer tilbake, heter det i kjennelsen.

Byfogden har tatt arrest for over 12 millioner kroner mot Storberget og Justita Gruppens bakmenn, i et forsøk på å sikre verdier til dekning av Hansens krav.

Hansen er ikke alene. Flere kunder har i rettsprosesser og overfor DN klaget på at de fikk aksjer i andre eiendomsprosjekter enn de hadde bestilt. Andre at penger ble stående på klientkonto uten å bli investert, og uten at de var klar over dette.

Golden Oldies

Det er særlig skandaleselskapene Indigo Finans og Justitia Gruppen som har benyttet Storbergets oppgjørstjenester. Etter at Storbergets partner, advokat Egil Lagem ble dømt for grove bedragerier utført i rollen som oppgjørsadvokat i en større bedragerisak, overtok Storberget klienten Indigo Finans.

Storbergets jobb som oppgjørsadvokat for Indigo Finans og to andre kunder har ifølge Finanstilsynet vært så omfattende at advokaten har drevet i strid med konsesjonsplikten i verdipapirhandelsloven.

Nå er han avskiltet av advokatenes egen tilsynsorgan.

- Jeg er ikke kjent med at noen av mine klienter har benyttet min klientkonto til hvitvasking av penger, i så fall hadde jeg varslet om dette til Økokrim, sier Storberget i en epost.

Han mener hans virksomhet er drevet i tråd med gjeldende regelverk.

- Hvorvidt vedtaket vil bli bragt inn til tingretten for overprøving, vil bli vurdert i samråd med min advokat, skriver han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.